Op zoek naar invulling Oude God

TRAJECTBEGELEIDER ONDERZOEKT JAAR LANG WAAR MORTSEL NOOD AAN HEEFT

Alleen de gevel van de Sint-Lutgardusschool blijft staan.
Foto De Scheirder Alleen de gevel van de Sint-Lutgardusschool blijft staan.
Mortsel gaat iemand in dienst nemen die moet onderzoeken hoe de gemeente het gebied Oude God kan invullen. "Het gaat om een serieuze vernieuwing. Als we die goed willen uitvoeren, hebben we zo'n trajectbegeleider nodig", zegt Koen Dehaen (N-VA), schepen voor Patrimoniumbeheer.

Voor het gebied tussen de Edegemsestraat, de Mechelsesteenweg en de Edmond Thieffrylaan koestert het stadsbestuur stevige plannen na de opening van de Parkschool eind 2017. "Als de Parkschool klaar is, moeten wij verder kunnen met het gebied errond. Daarom gaan we een trajectbegeleiding opstarten. Deze begeleider moet eigenlijk een soort van marktbevraging doen om na te gaan waar er nood aan is in Mortsel. In het plan hebben we plaatsgemaakt voor huizen en appartementen, kantoren en winkels aan de zijkanten van het gebied. Binnenin de site hebben we uiteraard de Parkschool, maar ook de aanleg van een park en enkele seniorenwoningen. Om een goed evenwicht te vinden tussen al deze functies, is deze begeleiding echt wel nodig", vertelt de schepen.


Zo zal de Sint-Lutgardisschool aan de Mechelsesteenweg een heel andere functie krijgen in de toekomst. "Met de bouw van de Parkschool komt deze school leeg te staan. Omdat we het stadhuis gaan verbouwen, hebben we het idee om hier onze stadsdiensten in onder te brengen, laten varen. De gevel zal blijven staan, maar alles wat er achter staat, moet afgebroken en vernieuwd worden. De nieuwe invulling zal dus een combinatie van wonen en kantoren kunnen worden."

Veel winkelruimte

In het toekomstplan is sprake van 5.000 vierkante meter bijkomende commerciële ruimte en 14.000 vierkante meter extra residentiële oppervlakte. Vooral de bijkomende winkelruimte vindt de oppositie te veel. "Er is geen vraag naar in Mortsel want er staan nog veel winkels leeg", geeft Naranjo Descamps (Mortsel Anders) aan.


Volgens de schepen gaat dit om een maximumoppervlakte. "We trekken maximum 5.000 vierkante meter commerciële ruimte uit, maar dit kan zeker minder worden. Het onderzoek moet uitmaken of Mortsel meer kleine winkeltjes of eerder grote winkelpanden nodig heeft. De trajectbegeleider zal een jaar nodig hebben om een concreet plan op te stellen", legt Dehaen uit.


De kosten voor de trajectbegeleiding worden geraamd op 97.000 euro, een kost die volgens Mortsel Anders bespaard kon worden door het werk aan de stadsambtenaren over te laten. "Maar dit is een grote opdracht. Ik denkt niet dat in steden als Lier, Leuven of Aalst dergelijke projecten wel aan de ambtenaren worden overgelaten", besluit schepen Dehaen.