Meerjarenplan Mortsel goedgekeurd: “Investeren, investeren, investeren”

Het schepencollege van Mortsel met burgemeester Erick Broeckx (derde van links).
rv Het schepencollege van Mortsel met burgemeester Erick Broeckx (derde van links).
Het strategisch meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025 werd net zoals in tal van andere Vlaamse gemeenten ook in Mortsel goedgekeurd op de gemeenteraad van december. Het bestuur van N-VA, sp.a en Open Vld wil naar eigen zeggen vooral investeren. “Samen met de Mortselaar blijven bouwen aan het Mortsel van morgen.”

De rode draad in het meerjarenplan onder burgemeester Erik Broeckx (N-VA) is naar eigen zeggen investeren. “In dienstverlening en in mensen, in grote en in kleine projecten”, klinkt het. “Ondanks de budgettair zeer moeilijke situatie houden we geen drieste besparingen op personeel en geen uitbesteding van belangrijke dienstverlening. We zetten geen schaar in de ondersteuning van organisaties en verenigingen. We investeren zodat zowel onze stad als haar inwoners er de komende jaren beter van zullen worden.”

Mortsel Bestuift

Het strategisch meerjarenplan is de concrete uitwerking van het bestuursakkoord, inbreng van zowel de gemeenteraad als de administratie en van ideeën van Mortselaars die via het participatieproject Mortsel Bestuift! binnen zijn gekomen bij het stadsbestuur.

Zo wordt er onder andere een groter budget vrijgehouden voor het onderhoud en heraanleg van voet- en fietspaden en worden de jeugdlokalen in de Van Dyckstraat en de gebouwen in en rondom Fort 4 gerenoveerd. Het stadsbestuur belooft een schild van slimme ANPR-camera’s om zwaar bovenlokaal verkeer uit het centrum te houden en om verder te investeren in sociale huurwoningen.

Bekijk alle investeringen hieronder zoals beschreven door burgemeester Broeckx.

Mortsel investeert in grote en kleine projecten

- Fikse verhoging van het budget voet- en fietspaden

- Een nieuw stadhuis met polyvalente zaal voor de Mortselaar en moderne bibliotheek

- Lange-termijn-oplossing voor de Marc Liebrecht Schouwburg

- Renovatie van de jeugdlokalen in de Van Dyckstraat.

- Renovatie van de gebouwen in het Fort 4 om het Fort 4 een nieuwe toekomst te geven

- Een natuurlijk herstelplan voor de open ruimte Gasthuishoeven

- Een juridische bescherming om groene zones in Mortsel te bewaren

- De uitwerking van een bouwcode die meer groene ruimte oplegt

- Een schild ANPR-camera’s om (onder meer) het bovenlokaal (zwaar) verkeer uit Mortsel te weren

- Afbakenen van een kernwinkelgebied om de aantrekkelijkheid van ons centrum te vergroten

Mortsel investeert in verenigingen en in mensen

- Blijvende ondersteuning voor verenigingen

- Ideeënfabriek: nieuwe impulssubsidie voor creatieve ideeën van Mortselaars

- We blijven met onze evenementen de lokale economie steunen

- Een betere uitbouw van onze vrijwillgerswerking

Mortsel investeert in mensen die het nodig hebben

- De opstart van de UIT-pas zodat cultuur voor iedereen haalbaar wordt

- De inhaalbeweging om sociale huurwoningen te realiseren wordt onverminderd voortgezet. Mortsel telt in 2025 minstens 450 sociale huurwoningen.

- Alleenstaanden en éénoudergezinnen die twee jaar op de wachtlijst voor sociale huisvesting staan, krijgen een huurpremie ter ondersteuning.

- De Mortselaar kan in de toekomst terecht op een laagdrempelige welzijnscampus. Een campus waar vertrouwde organisaties (bijv. buurtrestaurant De Plataan, Huis van het Kind) en nieuwe dienstverleners (Collectieve Autonome Dagopvang) een plek krijgen. Een plek waar zorg voor en welzijn van onze inwoners centraal staan dankzij eigen en bovenlokale dienstverleners.

- We trekken ook zelf de wijken in om zorg en welzijn bij de mensen te brengen via buurthuizen, buurtontmoetingsplaatsen, buurtopbouwwerkers, buurtgezichten en multidisciplinaire zorgteams.

- We creëren een intergemeentelijk richtlijnenkader en campagne om 'huisdelen' te stimuleren en te faciliteren.

Mortsel investeert in de toekomst

- Mortsel gaat voor een ambitieus klimaatbeleid.

- Mortsel legt via een Tax Shift en een zuinig financieel beleid geen hypotheek op de komende

generaties en bestuursploegen. De Taks Shift betekent dat de aanvullende personenbelasting daalt van 7,2% naar 6,5 % terwijl de onroerende voorheffing stijgt van 708 naar 830.

- Mortsel houdt belangrijke dienstverlening in eigen handen en investeert in haar personeel.

- Mortsel gaat, na grondig onderzoek, voor de invoering van DIFTAR.

Mortsel investeert in eigen medewerkers

-Mortsel verhoogt de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro.

-Mortsel verhoogt de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden in 2020 naar 2% en vanaf 2021 naar 3%.
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Jan Verplancken

    En de handelaars blijven weer in de kou staan. Winkelen in Mortsel? Niet te doen.

  • Franz Ferdinand

    nu nog het winkelcentrum van Mortsel aantrekkelijk maken voor winkeliers én shoppers, want leegstaande panden waar dubieuze marginale zaken in komen, dat is vreselijk. Was het maar zoals in Brasschaat, Helaas kan je in Mortsel nergens parkeren, tenzij in de expensive ondergrondse parking. Scheuren er trammen door het centrum en staan er ellenlange files. Men blijft weg uit Mortsel. Op zaterdag is dat duidelijk.

  • Koenraad Van Antwerpen

    Mooi kerst-plan. Of hoe het ook kan! Mortsel geeft aan dat verantwoord beleid voeren kan zonder de botte bijl te hanteren. Wat een verschil met buurgemeente Edegem.