Groen vangt bot: gemeenteraad keurt verdubbeling zitpenningen intercommunale IGEAN goed

IGEAN-voorzitter Erik Broeckx (links) op een archiefbeeld uit 2016.
Benoit De Freine IGEAN-voorzitter Erik Broeckx (links) op een archiefbeeld uit 2016.
Intercommunale IGEAN wil de presentiegelden verdubbelen, zodat leden weer hetzelfde bedrag krijgen zoals voor de decreetswijziging in 2018. Oppositiepartij Groen eiste dat Mortsel zou tegenstemmen maar ving bot. De gemeenteraad keurde de statutenwijziging van IGEAN goed en dus ook de verdubbeling van de zitpenningen.

Even ter verduidelijking. De raden van bestuur van intercommunale IGEAN bestaan uit twee delen, namelijk ‘Milieu & Veiligheid’ en ‘Dienstverlening’. Tot de decreetswijziging van de Vlaamse overheid in 2018 stuurden de dertig aangesloten gemeenten waaronder ook Mortsel dezelfde leden die voor beide vergadering twee keer presentiegeld ontvingen, namelijk twee keer 106 euro. Vanaf 2019 mochten raden van bestuur van intercommunales maximaal vijftien leden tellen. Voor IGEAN betekende dat dus vijftien leden voor Milieu & Veiligheid en vijftien ándere leden voor Dienstverlening. Daardoor krijgen de aangesloten leden slechts één keer 106 euro zitpenning, aangezien ze nog maar aan één in plaats van twee vergaderingen deelnemen.

“Rechtzetting”

“Het is niet zo dat de presentiegelden nu verdubbeld worden”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA), die ook voorzitter is van de vergadering Milieu & Veiligheid van IGEAN. “Het gaat om een rechtzetting van een administratieve fout in 2018, waarbij de presentiegelden gehalveerd werden. IGEAN vraagt nu of dat rechtgezet kan worden. Budgettair zal dat geen problemen opleveren want het budget bij IGEAN is daar al op voorzien.”

“Bovendien is het gebruikelijk dat intercommunales ongeveer dezelfde zitpenningen verlenen als voor gemeenteraden of -commissies. Daar komt ook nog eens bij dat andere vergaderingen van IGEAN, zoals directie- en adviescomités sinds 2018 niet meer betaald worden en voordien wel. We willen gewoon terugkeren naar het vroegere systeem.”

Billijk

“Waarom zou de maatstaf van zitpenningen moeten zijn hoe het vroeger was?”, hekelt gemeenteraadslid Michiel Hubeau (Groen). “Zou het enige criterium niet moeten zijn of een vergoeding billijk is of niet? Ik zetel zelf ook in een vergadering van IGEAN en ben best tevreden met 106 euro zitpenning. Ik vind net níet dat die verhoogd moet worden richting het bedrag van een gemeenteraad of -commissie. Vergaderingen van IGEAN zijn namelijk veel minder intensief en duren slechts één, hooguit anderhalf uur.”

Innovatiefonds

“Zonder verdubbeling van de zitpenningen kan IGEAN trouwens tot 35.000 euro per jaar besparen”, gaat Hubeau verder. “Een bedrag dat beter in het al bestaande innovatiefonds van IGEAN gestoken kan worden, om milieu- en klimaatprojecten te ondersteunen. Los daarvan vind ik trouwens dat aangesloten leden van IGEAN, dikwijls burgemeesters en schepenen, geen extra presentiegeld hoeven te ontvangen. Het maakt namelijk deel uit van de job die ze al uitvoeren, waar ze sowieso al een wedde voor krijgen.”

De meerderheid (op één raadslid van sp.a na) bleef deze week op de gemeenteraad bij haar standpunt en keurde samen met oppositiepartij Vlaams Belang het punt van de verdubbeling van de zitpenningen goed. Ook in andere aangesloten gemeenten zoals Brasschaat en Kapellen werd het goedgekeurd. In Boom is de verdubbeling unaniem weggestemd.