Festival 'Gebermte' zet groene berm in de kijker

Op 29 en 30 april tijdens de Week van de Amateurkunsten zal er een nieuw cultureel festival plaatsvinden op de oude spoorwegbermen van Mortsel. 'Gebermte' wordt een experiment van inwoners en instanties uit de stad om de bermen te herwaarderen en de gebruiksmogelijkheden er van af te tasten. De bezoekers zullen tijdens een parcours van 1,5 kilometer verschillende voorstellingen zoals muziek, poppentheater, kunst, natuur, vertellingen en muziektheater kunnen beleven.


Ook het actiecomité R11mis, dat strijdt tegen de aanleg van de R11bis, steunt en doet mee aan 'Gebermte'. Het comité wacht momenteel de volledige uitwerking van het plan MER af in verband met de R11bis. Deze ondertunnelde weg onder de R11 zou het voorbestaan van de groene bermzone in Mortsel heel onzeker maken. (FSL)