Witte rook in Dadipark-dossier

Het winnende ontwerp voor de herinrichting van de Dadipark-site. Je ziet onder meer een groot groen park, met voldoende aandacht voor de Heulebeek. Dit voorlopig ontwerp zal uitgewerkt worden tot een concreet masterplan.
Foto LINT / Ziegler & Branderhorst Het winnende ontwerp voor de herinrichting van de Dadipark-site. Je ziet onder meer een groot groen park, met voldoende aandacht voor de Heulebeek. Dit voorlopig ontwerp zal uitgewerkt worden tot een concreet masterplan.
De herinrichting van het Dadi-park wordt toegewezen aan een Nederlands consortium. Dat heeft de deputatie van de provincie gisteren bekendgemaakt. LINT Landscape Interventions en Ziegler Branderhorst Architectuur heeft zes maanden de tijd om een masterplan uit te werken voor het voormalige pretpark. Daarin moet ruimte zijn voor wonen in het groen en een rustplaats voor bedevaarders.

Voor alle duidelijkheid: het is nog even wachten tot de eerste spade de grond ingaat, want de gemeente Moorslede moet eerst een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor de site. Dat moet dan nog goedgekeurd worden door de provincie. Pas daarna kunnen er aannemers worden aangesteld. Dat hele proces neemt al snel twee jaar in beslag. Toch is het aanstellen van een architect nu een enorme doorbraak.

Lang verwaarloosd

"Het einde van Dadipark in 2002 was een groot verlies voor onze gemeente. Lange tijd was het er een verwaarloosde boel", zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). "Nu is er eindelijk perspectief op een toekomst. Destijds was ik een van de oprichters van het actiecomité 'Red Het Dadipark'. Vandaag durf ik te zeggen dat die redding nabij is."

Winnend ontwerp

Sinds de sluiting werden talloze pogingen gedaan om investeerders aan te trekken, maar dat draaide telkens op niets uit. Uiteindelijk gingen de gemeente Moorslede, de eigenaars (90 procent van de grond is in handen van Floralux) en de provincie samen rond de tafel zitten. In juli 2016 werd een studiebureau aangesteld en startte de zoektocht naar een ontwerper. De drie partijen deelden de kosten evenredig. "We zijn tot een win-win-winsituatie gekomen", zegt gedeputeerde Guido Decorte (sp.a). "Alle drie hebben we ideeën rond de concrete invulling van de site en nu is het aan het ontwerpbureau om die ideeën in een gemeenschappelijke visie te gieten met het masterplan."


De mensen van landschapskantoor LINT waren gisteren nog niet op de hoogte dat zij als winnaar uit de bus waren gekomen, "Als dat klopt, dan is dat heel fijn nieuws", klinkt het vanuit Middelburg. "Toch kan ik geen commentaar geven op de plannen, zolang we niet officieel op de hoogte gebracht zijn."


Feit is dat hun winnende ontwerp hoofdzakelijk bestaat uit een groot groen park, met daarin wandelpaden, bruggen, een centrale rol voor de waterloop, een botanische tuin en twee woonblokken. Het achterliggende idee van 'Hoven van Dadi', zoals het ontwerp heet, is om de dorpskern en de Dadipark-site te verbinden met elkaar.


Dat eerste voorlopige ontwerp zal nu verder uitgewerkt worden tot een concreet masterplan, waarin de ideeën van de opdrachtgevers vervat zitten. Zo mogen er maximaal 57 wooneenheden komen, moet er voldoende aandacht zijn voor de Heulebeek en moet er waterbuffering voor 20.000 kubieke meter voorzien worden, om zo wateroverlast in het centrum te voorkomen. Ten slotte moet er ook een ontmoetingsruimte komen voor bedevaarders en is het de bedoeling dat ook de geschiedenis van het park ergens aan bod komt.

Naam?

Het masterplan heeft nog geen naam, maar als het aan burgemeester Ward Vergote (Visie) ligt, blijft het bij 'Dadipark'. "Het is en blijft een klinkende naam. Tot op vandaag associëren mensen Dadizele met Dadipark. Sowieso krijgen we veel bedevaarders over de vloer en er moet voor hen een soort accommodatie voorzien worden, maar waarom zouden we de naam Dadipark niet gewoon blijven gebruiken en ergens een herinnering aan vroeger behouden? Het toerisme kan er maar wel bij varen." (DBEW, SVR, CDR)