Doorbraak voor nieuwbouw voetbalstadion?

Tweedeprovincialer VK Dadizele zal dan toch nieuwe kleedkamers en een kantine kunnen bouwen. Er werd een akkoord bereikt met de buren, die aanvankelijk tegen de uitbreiding protesteerden. Er komt een nieuwbouw aan de overkant van de huidige accommodatie.

De bestaande infrastructuur van VK Dadizele is verouderd en te klein. De club vroeg al eens een bouwvergunning aan, maar tijdens het openbaar onderzoek werd een vijftigtal bezwaarschriften uit de omliggende straten ingediend. In overleg met het gemeentebestuur van Moorslede trok de club de aanvraag voor een bouwvergunning in.


Nu gaat het wél de goede richting uit. De plannen voorzien acht kleedkamers en sanitair. Boven de kleedkamers komen er een zittribune en een kantine, van waaruit men de wedstrijden kan volgen. Achter de nieuwbouw wil de club nog een veld aanleggen.


VK Dadizele beschikt naast een kunstgrasveld nog over een tweede, door de voetbalbond officieel gekeurd veld voor jeugdwedstrijden. Dat tweede terrein is nu verkocht aan buur Geert Vandemoortele. "Het gaat niet om het veld aan de overkant van de straat, dat we als gemeente huren", benadrukt burgemeester Ward Vergote (Visie).


Tijdens hun protest argumenteerden de buren dat het kunstgrasveld en de accommodatie allemaal niet waren vergund wegens landbouwgebied. En nu aan de overkant dan wel? "Ik ga me daarover niet uitspreken", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Pol Verhelle (Visie). "Volgens de club en haar raadsman zou het kunnen. Hoe dan ook zullen we Ruimte Vlaanderen advies moeten vragen." (DBEW)