Beroep tegen vergunning voor afvalverwerkend bedrijf, beslissing nu in handen van Vlaanderen

Gewezen schepen Ward Gillis (PR0) interpelleerde op de gemeenteraad over de uitbreiding.
repro Jan STRAGIER Gewezen schepen Ward Gillis (PR0) interpelleerde op de gemeenteraad over de uitbreiding.
Schpen Sherley Beernaert overliep de heel strikte voorwaarden.
Joke Couvreur Schpen Sherley Beernaert overliep de heel strikte voorwaarden.
Omwonenden hebben beroep ingediend tegen het door de deputatie in Brugge afleveren van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding aan bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D’Hondt uit de Gentsestraat. De firma kocht de gebouwen van de gewezen meubelfabriek Verfaille en is er voor een deel al actief. Nu wil men een nieuwe loods bouwen, een betoncentrale en een breekinstallatie voor het verwerken van bouwafval. Het dossier leidde tot een felle discussie tijdens de gemeenteraad.

Tijdens het openbaar onderzoek in augustus vorig jaar werden negentien bezwaarschriften ingediend. De indieners vrezen vooral voor geur-, stof- en geluidshinder en een toename van zwaar verkeer. Het schepencollege van Moorslede gaf een ongunstig advies. De provinciale omgevingsvergunningscommissie gaf aan de deputatie een gunstig advies. De deputatie leverde uiteindelijk in november een omgevingsvergunning voor de uitbreiding af.

Buurtbewoners gingen ondertussen in beroep bij het Departement Omgeving (Vlaanderen). De Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie vroeg conform de procedure aan de gemeente een advies. Het schepencollege gaf een voorwaardelijk gunstig advies. Op de gemeenteraad vroeg fractieleider Ward Gillis (PRO) wat de motivatie was om het ongunstig advies van het college te wijzigen in een voorwaardelijk gunstig advies.

Strikte voorwaarden

“Voor alle duidelijkheid: in dat dossier ligt de bevoegdheid bij de deputatie en niet bij de gemeente”, benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK). “We geven enkel advies. Aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie brachten we een advies met heel strikte voorwaarden uit. Deze voorwaarden zijn heel belangrijk naar de omwonenden toe.”

“Er zijn vijf voorwaarden geformuleerd. De haksel-, breek- en zeefactiviteiten moeten in de loods met gesloten deuren worden uitgevoerd. De aan- en afvoer door vrachtwagens moet via de Gentsestraat en de N32 gebeuren om de belasting voor de smallere wegen te verminderen. Het is voor aan- en afrijden vrachtwagens verboden om op de Fabrieksweg aan te schuiven of te wachten om het terrein te betreden.”

“De poort in de muur langs de Gentsestraat mag enkel worden gebruikt om de hulpdiensten toegang tot de site te geven. Tijdens de week mag van 7 tot 19 uur en zondag van 8 tot 13 uur worden gewerkt en mag dit geen hinder naar de buren toe veroorzaken.”

De schepen dook in haar betoog ook terug naar de vorige legislatuur toen Ward Gillis haar voorganger was. “Ik vind dat kort door de bocht en schandalig”, reageerde Gillis, die ook zijn pijlen afvuurde op burgemeester Ward Vergote (Visie). De poppen gingen aan het dansen en de gemeenteraad eindigde tumultueus. “U bent me heel de tijd persoonlijk aan het aanvallen en moet stoppen met die persoonlijke dingen”, slingerde de burgemeester ex-schepen Ward Gillis naar het hoofd.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.