Afvalverwerkende bedrijf stapje dichter bij uitbreiding

De deputatie in Brugge heeft aan bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D'Hondt uit de Gentsestraat een omgevingsvergunning voor een uitbreiding afgeleverd. De firma kocht de gebouwen van de gewezen meubelfabriek Verfaille en is er voor een deel al actief. Nu wil men een nieuwe loods bouwen, een betoncentrale en een breekinstallatie voor het verwerken van bouwafval. Tijdens het openbaar onderzoek werden 19 bezwaarschriften ingediend. De indieners vrezen vooral voor geur-, stof- en geluidshinder en een toename van zwaar verkeer. Het schepencollege van Moorslede gaf een ongunstig advies. De provinciale omgevingsvergunningscommissie gaf aan de deputatie een gunstig advies. Op die vergadering was burgemeester Ward Vergote (Visie) aanwezig. De uittredende schepen Ward Gillis (PRO) haalt zwaar naar hem uit. "Er werd gezegd op het schepencollege dat er niemand naar de vergadering zou gaan", zei hij. "De aanwezigheid van de burgemeester heeft het dossier op een ongeoorloofde manier beïnvloed." De partij Visie was als enige voorstander van de uitbreiding en speelde volgens hem 'solo slim'. Burgemeester Ward Vergote (Visie) verweerde zich. "Het schepencollege gaf een ongunstig advies, weliswaar in verdeeldheid want Visie stemde voor, PRO en N-VA stemden tegen", zei hij. "De stemming om niemand naar die vergadering af te vaardigen, kende trouwens dezelfde uitslag." Hij liet verder nog weten dat hij het ongunstig advies onverantwoord vond. " Ik stelde mij de vraag waar men op den duur nog kan ondernemen als het zelfs op ambachtelijke grond niet meer zou kunnen."


(DBEW)