"Onbegrijpelijke beslissing van minister Schauvliege"

KIPPENKWEKERIJ MAG ONDANKS NEGATIEVE ADVIEZEN TOCH UITBREIDEN

De kippenkwekerij langs de Aardeweg mag uitbreiden van 112.000 naar 160.000 kippen.
JC De kippenkwekerij langs de Aardeweg mag uitbreiden van 112.000 naar 160.000 kippen.
Kippenkwekerij Sininvest mag dan toch uitbreiden. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) leverde een milieuvergunning ondanks het negatieve advies van de gemeente en de provincie én een vernietiging door de Raad van State. "Opnieuw een onbegrijpelijke en onverantwoorde beslissing van de minister", zegt milieuschepen Ward Gillis (PRO).

Al enkele jaren onderneemt de kippenkwekerij pogingen om uit te breiden van 112.000 naar 160.000 vleeskippen. Maar na een negatief advies van de gemeente Moorslede weigerde de provincie in 2012 om een milieuvergunning af te leveren. De firma tekende onmiddellijk beroep aan. Er volgden nog heel wat bezwaarschriften, maar Vlaams minister Joke Schauvliege verleende in juni 2013 toch een milieuvergunning voor een periode van tien jaar. Sindsdien heeft de Raad van State al tot twee keer toe die milieuvergunning vernietigd op basis van de verwachte geuroverlast. Maar toch levert de minister telkens opnieuw een vergunning af, zoals nu opnieuw is gebeurd. Moorsleeds schepen van Milieu Ward Gillis (PRO) is over de beslissing niet te spreken. "Wat er gebeurd is bespreken we komende dinsdag alvast op het schepencollege", aldus de schepen. "Ik zal voorstellen om als gemeentebestuur samen met de buurtbewoners in beroep te gaan bij de Raad van State. We zullen met onze raadsman zeker stappen ondernemen", aldus de schepen. "We hadden de gewestelijke vergunningscommissie al gevraagd om ons te horen, maar er is toen niets gebeurd. Wat ik heel jammer vind. De Raad van State was eerder van oordeel dat het bedrijf niet kan aantonen dat de geurhinder binnen de perken zal blijven. Volgens de minister zou het bedrijf dat wel kunnen."

Maatregelen tegen geur

Bij het kabinet van minister Schauvliege motiveren ze de beslissing. "Bij de behandeling van het beroep heeft de minister in januari en februari unaniem gunstige adviezen ontvangen van het departement Omgeving (ruimte en milieu) én van de gewestelijke milieuvergunningscommissie", aldus woordvoerder Jan Pauwels. "Een nieuwe en meer uitgebreide geurstudie van februari, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, toont aan dat er geen aanzienlijke effecten worden verwacht op vlak van geur. En in zes van de acht stallen zijn inmiddels systemen voor een lagere uitstoot van ammoniak geïnstalleerd. Volgens de regels moet bovendien een van de twee overblijvende traditionele stallen altijd leegstaan. Daarnaast legt de minister nog een reeks bijkomende maatregelen op die de geur moeten reduceren."

300 meter van Beitem

Sininvest bevindt zich op amper 300 meter van de kern van Beitem, Roeselaars grondgebied dat tal van nieuwe woningen telt. Sininvest behoort tot de groep Vanden Avenne. Het bedrijf langs de Aardeweg bestaat sinds 1986 en begon aanvankelijk met legkippen.