Zieke kindjes welkom in nieuwe crèche

VZW DIVOGE START OPVALLEND INITIATIEF OM OUDERS TE ONTLASTEN

Bezielers Inge Geerinckx, Jolien Davids & Tinne Hollants van crèche Tingelientje.
Vanderveken Bezielers Inge Geerinckx, Jolien Davids & Tinne Hollants van crèche Tingelientje.
Met Tingelientje is deze week een nieuwe crèche met een uniek concept geopend in het centrum van Mol. Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die te ziek zijn om naar de gewone kinderopvang of kleuterschool te gaan. "We merkten dat er vraag naar was. Ouders weten vaak geen blijf met hun zieke kinderen", zegt Inge Geerinckx.

Zieke kinderen zijn meestal niet welkom in een kinderopvang. En ook in een kleuterschool kan je spruit weinig gaan doen als het ziek is. Voor veel ouders is dat een probleem. Als de kinderen niet terechtkunnen bij oma of oma, moeten de ouders vaak noodgedwongen een dag vrijaf nemen op het werk.

Vrijwilligers

In Mol komt daar verandering in dankzij Tingelientje, een nieuwe kindercrèche die zich juist richt op kinderen die ziek zijn. "Het initiatief gaat uit van Divoge, dat is een Molse vzw die zo veel mogelijk vragen van gezinnen probeert op te lossen met vrijwilligers", zegt Inge Geerinckx. "Een vraag die vaak terugkwam, was: wat moet ik doen met mijn kind als het ziek is? Kan er geen noodopvang opgericht worden? Daarom is het idee gegroeid om een groepsopvang te starten specifiek voor zieke en herstellende kinderen."


Concreet: als je kindje 's nachts buikgriep krijgt, kan je vanaf 7 uur 's morgens bellen om te vragen of er plaats is. Vanaf 8 uur kan je dan je kindje brengen, tot 17.30 uur 's avonds. "Je mag je kind nadien komen halen wanneer je wil. Het moet geen minimum aantal uren blijven zoals in de meeste gewone kinderopvangen. Alleen de uren die je nodig hebt", verduidelijkt Geerinckx.

Hersenvliesontsteking

"In principe mogen de kinderen altijd komen, maar bijvoorbeeld kinderen met hersenvliesontsteking zullen wel geweigerd worden. Omdat het te besmettelijk is. We werken nauw samen met een dokter die we indien nodig kunnen raadplegen. En we denken dat ouders nuchter genoeg zijn om te weten wanneer hun kind nog naar onze opvang kan komen, of wanneer het beter is dat het kind thuis bij de ouders blijft. Als een kind plots zieker wordt in onze opvang, brengen we meteen de ouders op de hoogte. We kunnen dan ofwel onze dokter laten komen of de huisarts van het kind."


Organisatorisch staat Tingelientje wel voor een uitdaging. De crèche weet vandaag niet of en hoeveel kinderen er morgen zullen zijn. "We werken met twaalf vrijwilligers die à la minute worden opgebeld. Vanaf drie kindjes zorgen we er voor dat er zeker twee vrijwilligers zijn om de kindjes op te vangen." Onder de vrijwilligers zitten zowel werkzoekenden, als mensen die deeltijds werken of mensen die een burn-out hebben gehad en zich stilaan voorbereiden om terug naar de arbeidsmarkt te gaan. "We zijn vergund door Kind & Gezin. Voorlopig kunnen we acht kindjes opvangen in een huis in de Corbiestraat in Mol", besluit Inge Geerinckx.


Ouders die hun ziek kind naar Tingelientje willen brengen, betalen 6,5 euro per uur dat het kind in de kinderopvang verblijft, bovenop 5 euro lidgeld per jaar voor de vzw Divoge. Volgens het reglement van de crèche moeten ze ook zelf eten, drinken, luiers, slaap- en reservekleding, een slaapzak en medicatie meebrengen. Tingelientje contacteren kan via 0493/05.95.35.