Vanaf volgende week 1 jaar lang hinder aan Ezaart

Het kruispunt van Ezaart met de Slagmolenstraat wordt als eerste aangepakt.
Google Streetview Het kruispunt van Ezaart met de Slagmolenstraat wordt als eerste aangepakt.
Aan Ezaart in Mol wordt dinsdag 2 juni gestart met rioleringswerken. Tegelijk wordt het wegdek vernieuwd. “De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Doorgaand verkeer is in die periode niet mogelijk”, zegt schepen Andreas Verbeke.

Het stuk vanaf de Slagmolenstraat tot aan de Molse Nete wordt aangepakt. Met de rioleringswerken wil Aquafin het afvalwater van 4.600 inwoners aansluiten op het rioleringsnet. Om dit te verwezenlijken moet er bijna één jaar lang gewerkt worden. “Om het gescheiden rioleringsstelsel te realiseren zal Aquafin twee pompstations bouwen en een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf Ezaart (nr. 384) tot aan het kruispunt Ezaart – Slagmolenstraat”, zegt schepen voor Openbare Werken Andreas Verbeke.

Fietspaden

In een eerste fase van de rioleringswerken wordt het kruispunt van Ezaart met de Slagmolenstraat aangepakt. Deze werken duren 1 maand. Nadien wordt er 10 maanden gewerkt tussen het kruispunt en de Molse Nete. “Om de hinder voor de bewoners te beperken, maken het Agentschap Wegen en verkeer en het gemeentebestuur van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en fietspaden aan te leggen”, vervolgt Andreas Verbeke. “Het wegdek aan Ezaart (N103) tussen de Slagmolenstraat en de Zuiderring (N71) wordt vernieuwd. Ook het kruispunt Ezaart - Hoogeind wordt heraangelegd: een asverschuiving en een afslagstrook moeten het kruispunt veiliger maken.”

Veligheid

Langs Ezaart worden ook vrij liggende fietspaden aangelegd tussen de Weverstraat en Slagmolenstraat. Hiervoor loopt momenteel een openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning. De aanleg van een fietspad langs Ezaart, tussen Weverstraat en de Zuiderring (N71), is een afzonderlijk project en zit momenteel nog in de voorontwerpfase. “De fietspaden, voorzien in asfalt en 1,8 meter breed, worden afgescheiden van de rijbaan door een groene tussenberm van 50 cm. Dit moet de veiligheid en het comfort voor de fietser verbeteren”, besluit Verbeke.