Tijdelijk éénrichtingsverkeer van kracht op Rozenberg

Op een deel van de Rozenberg in Mol zal gedurende één week slechts verkeer in één rijrichting mogelijk zijn. De maatregel is nodig om de heraanleg van de voetpaden langs de Rozenberg verder af te werken. Het tijdelijke eenrichtingsverkeer zal gelden tussen de Bergstraat en de Kloosterstraat/Molenhoekstraat.

"De verkeersmaatregel gaat in op het moment dat de aannemer de zone van de Rozenberg bereikt waar geen parkeerstroken meer aanwezig zijn", zegt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs. "Vermoedelijk zal het eenrichtingsverkeer voor een periode van één week gelden vanaf 5 of 6 juli. De exacte timing hangt af van de voortgang van de werken."


De aanleg van de voetpaden waar wel parkeerstroken aanwezig zijn, kan veilig verlopen met behulp van beurtelings verkeer, geregeld door verkeerslichten.

Te weinig ruimte

In de zone tussen de Bergstraat en de Kloosterstraat/Molenhoekstraat is dat onmogelijk, omdat er te weinig ruimte is. "Onze verkeersdienst voert daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer in. Zo kan je nog wel via de Rozenberg het centrum verlaten. Inkomend verkeer moet verplicht de Bergstraat gebruiken om vervolgens via de Guido Gezellestraat de Statiestraat te bereiken", aldus nog Hans Schoofs.


 (JVN)