Oude Molenstraat dicht voor werken

Vanaf maandag 8 mei is de Oude Molenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Een aannemer start er in opdracht van het gemeentebestuur met de heraanlag van de straat.


Na de afbraak en tijdens de heraanleg van het verhoogd kruispunt met de Maaldersstraat/Rijpad is de Oude Molenstraat volledig in tweëen gesneden. Bewoners en plaatselijk verkeer kunnen in principe wel steeds door. Een omleiding wordt voorzien via Martelarenstraat - Nieuwstraat - Ginderbroek. Midden mei starten op Rijpad hernieuwingswerken. Tijdens de werken geldt op Rijpad in het gedeelte tussen Molenveld en Peerdskerkhof eenrichtingsverkeer, ook voor fietsers. Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werken in juni afgerond. (CVB)