Nieuwe beleidsploeg wil mobiliteitsknelpunten wegwerken

Nieuw bestuur Mol:Mia Belmans (N-VA), Hilde Valgaeren (N-VA), Wendy Soeffers (N-VA), André Verbeke (N-VA), Wim Caeyers (CD&V), Luc Van Craenendonck (CD&V), Hans De Groof (N-VA), Lotte Vrys (CD&V), Lieve Heurckmans (CD&V), Frederik Loy (CD&V)
Vanderveken Nieuw bestuur Mol:Mia Belmans (N-VA), Hilde Valgaeren (N-VA), Wendy Soeffers (N-VA), André Verbeke (N-VA), Wim Caeyers (CD&V), Luc Van Craenendonck (CD&V), Hans De Groof (N-VA), Lotte Vrys (CD&V), Lieve Heurckmans (CD&V), Frederik Loy (CD&V)
De komende zes jaar zal Mol bestuurd worden door een coalitie van CD&V en N-VA. Beide waren ze de grootste partijen met elk tien zetels. Het nieuw college van schepen en Burgemeester bestaat uit een mooi evenwicht van 4 mannen en 4 vrouwen.

Wim Caeyers (CD&V), momenteel OCMW-voorzitter, neemt de fakkel over van Paul Rotthier (CD&V) en wordt burgemeester. André Verbeke, de lijsttrekker voor N-VA, wordt eerste schepen. André Verbeke (N-VA) zal bevoegd zijn voor onder andere Mobiliteit, Financiën en Openbare Werken; Hilde Valgaeren (N-VA) zal bevoegd zijn voor onder andere Onderwijs, Cultuur en Volksgezondheid; Wendy Soeffers (N-VA) zal bevoegd zijn voor Personen met een handicap, Sociale zaken en Voorzitter bijzonder comité sociale dienst; Hans De Groof (N-VA) zal bevoegd zijn voor onder andere Jeugd, Sport en Toerisme en evenementen; Mia Belmans (N-VA) zal bevoegd zijn voor Senioren, Sociaal woonbeleid en Gelijke kansen; Wim Caeyers (CD&V) zal als nieuwe burgemeester bevoegd zijn voor onder andere Veiligheid, Personeel en Burgerzaken; Luc Can Craenendonck (CD&V) zal bevoegd zijn voor onder andere Milieu, Erfgoed en Energie; Lieve Heurckmans zal bevoegd zijn voor onder andere Kansarmoede, Kinderopvang en Lokale econolie; Lotte Vreys (CD&V) zal bevoegd zijn voor onder andere Sociaal woonbeleid, Senioren en Kansarmoede. Lotte Vreys zal vanaf 2022 ook de bevoegdheden van Mia Belmans (N-VA) overnemen. Vanaf 1 april 2023 zal Frederik Loy (CD&V) de bevoegdheden van Luc Van Craenendonck (CD&V) overnemen.

Veel ambitie

Met veel ambitie wil deze vernieuwde ploeg de volgende jaren werken aan de gemeente Mol. Hiervoor hebben ze nu al enkele punten opgesteld die voor hen zeer belangrijk zijn. Met de huidige ploeg willen ze ervoor zorgen dat de bestaande mobiliteitsknelpunten verdwijnen. Via kleine en grote investeringen willen ze Mol als één van dé fietsgemeenten bij uitstek op de kaart zetten.

In ons nieuw dienstverleningsmodel stellen we de Molse burger centraal

Wim Caeyers (CD&V)

De gemeente zal gaan werken met gecentraliseerde balies, ruimere openingsuren en de uitbouw van een volledig digitale dienstverlening. Zo willen ze geen enkele inwoner in de kou laten staan en bouwen ze de mogelijkheid uit tot een dienstverlening ter plaatse. Het nieuwe bestuur wil een voortrekkersrol blijven spelen in duurzaamheid en waar mogelijk deze projecten maximaal ondersteunen. Het burgemeester-convenant 2020 en de opvolger 2030 blijven hierbij het baken voor het doel dat ze willen bereiken. Ook zal de mogelijkheid bekeken worden om tot een fysieke invulling van Het Huis van het Kind op de Welzijnssite van het OCMW te komen.

In het planjaar 2019 zal het nieuwe bestuur verder werken aan een integraal meerjarenplan 2020-2025 gezien dit slechts enkele richtlijnen zijn waarnaar het team zal streven. Uiteraard willen ze dit bereiken met een evenwichtig budget.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.