Multimiljonair betaalde geen cent belastingen

VOORMALIG ONDERVOORZITTER CD&V VEROORDEELD

Ben S. was een gekend figuur in de polosport- wereld.
RV Ben S. was een gekend figuur in de polosport- wereld.
De 53-jarige Ben S., voormalig ondervoorzitter van de CD&V in Mol, is door de correctionele rechtbank in Antwerpen schuldig bevonden aan jarenlange belastingontduiking.

De man uit Zandhoven betaalde volgens de rechter elf jaar lang geen cent personenbelasting. Nochtans verraadde zijn levensstijl dat hij in die periode vele miljoenen euro's verdiende. Omdat volgens de rechtbank de redelijke termijn overschreden is, blijft de celstraf beperkt tot zes maanden voorwaardelijk.

Ben S. moest zich eind november voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verantwoorden voor onder meer schriftvervalsing, witwaspraktijken en belastingontduiking. Hij riskeerde een effectieve celstraf van drie jaar. De rechter ziet nu onvoldoende bewijzen voor de schriftvervalsing en de witwas. Hij wordt alleen schuldig bevonden aan het ontduiken van personenbelasting van 2000 tot 2005, en van 2008 tot 2012.

Het onderzoek tegen S. werd in juli 2010 opgestart nadat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie een proces-verbaal opstelde tegen Ben S. Het proces-verbaal kwam er als uitloper van een Duits onderzoek.

Privévliegtuig

Tijdens het onderzoek bleek al snel dat Ben S. er een opvallende levensstijl op na hield. Zo kocht hij via zijn vennootschappen onder meer een privévliegtuig (in 2007) van 2,3 miljoen dollar, een motorjacht (in 2007) van 2,5 miljoen euro en een Agusta-helikopter (in 2008) van 2 miljoen euro. Hij leasede ook verscheidene voertuigen waaronder een Aston Martin, een Porsche Cayenne en een Porsche Panamera. Daarnaast biechtte S. tijdens het onderzoek ook op dat hij minstens 1 miljoen euro heeft betaald voor de sponsoring van ruiters voor internationale paardenwedstrijden, en voor de aankoop, voeding en verzorging van paarden. Ben S. was dus niet voor niets een gekend figuur in de polosportwereld. De man verklaarde tijdens het onderzoek ook dat hij in enkele jaren tijd tot 12 miljoen euro verdiend heeft door de verkoop van fondsen.

In 2001 was Ben S. nog ondervoorzitter van de CD&V in Mol. Ook in die periode heeft hij volgens de rechtbank personenbelasting ontdoken. Na zijn echtscheiding in 2005 huurde hij eerst een appartement in Knokke, nadien ook een villa in Zandhoven.

2010 tot 2012

Ben S. gaf tijdens het onderzoek toe dat hij belastingen heeft ontdoken van 2010 tot 2012, maar hij ontkent onder meer de belastingontduiking van 2000 tot 2005. Omdat hij toen niet officieel in België zou hebben gewoond. Zijn huwelijk doet hem echter de das om in het vonnis. "Voor gehuwden wordt de belastingwoonplaats geacht te zijn de plaats waar het gezin is gevestigd", aldus de rechtbank. "Het is duidelijk dat het gezin van beklaagde S. in België (Mol-Postel, red.) gevestigd was. Zijn toenmalige echtgenote en zijn kinderen waren immers in België gedomicilieerd en zijn beide kinderen liepen er school."

Luxemburg

Voor 2005 tot 2008 wordt S. niet schuldig bevonden aan belastingontduiking. Omdat voor die periode niet kan aangetoond worden dat hij zijn fiscale woonplaats in België had. Hoewel hij die jaren een appartement huurde in Knokke woonde hij toen officieel in het Groothertogdom Luxemburg. Daar werd hij in september 2008 ambsthalve afgeschreven. Sinds 2009 huurt hij een villa in Zandhoven waar hij momenteel nog woont.

Volgens de rechtbank kan niet aangetoond worden hoeveel belastingen Ben S. precies heeft ontdoken. Omdat hij een aantal jaren in Luxemburg heeft gewoond, en er net in die periode werd gegoocheld met miljoenenbedragen. Maar dat hij personenbelasting ontdoken heeft op een moment dat hij in België woonde, staat volgens de rechter wel vast. De rechtbank geeft hem zes maanden voorwaardelijk en een fiscale geldboete van 8.000 euro.