Kinderen met verstandelijke beperking welkom in Saigo Sterrenbos

Saigo Sterrenbos in Mol mag volgend schooljaar als enige school in Vlaanderen bijkomend met het onderwijsaanbod 'type 2' starten. "Dit extra aanbod richt zich op kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking", zegt onderwijsschepen Kathleen Deckx.


De beslissing van de Vlaamse overheid om type 2 in Saigo Sterrenbos goed te keuren, is het resultaat van twee jaar intensief voorbereiden. "Het M-decreet dwong elke school voor buitengewoon onderwijs om na te denken over de toekomst. Alleen het basisaanbod is onvoldoende om als school voldoende sterk te blijven. Een werkgroep ging binnen de school vervolgens aan de slag om een sterk en overtuigend dossier op te maken voor de Vlaamse overheid", zegt Kathleen Deckx.


De start van 'type 2' in Saigo Sterrenbos is goed nieuws voor alle ouders van kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking in Mol en omliggende gemeenten. "Nu zitten hun kindjes tot meer dan een uur per dag in de bus om naar een verder gelegen school te gaan. Dat weegt op een kind en is enorm stresserend."


De kinderen van type 2 krijgen in kleine klasgroepjes een individuele begeleiding op maat met speciaal opgeleide leerkrachten, een ergotherapeut, kinesisten en logopedisten. "De opstart van type 2 betekent meteen ook dat kleuters welkom zijn op de school. Dat is nieuw voor ons. Het basisaanbod is pas mogelijk vanaf de lagere school. Dat geldt niet voor type 2. Deze kinderen zijn al welkom vanaf 2,5 jaar." (JVN)