Infoavond over Keirlandse Zillen

Alle buurtbewoners en geïnteresseerden zijn op donderdag 11 mei om 20 uur welkom in Schouwburg Rex voor een infoavond over het ontwerp van het masterplan voor de Keirlandse Zillen. Het toekomstplan wordt toegelicht voor deze deels verloederde site van meer dan 4 hectare vlak bij het handelscentrum. Na de presentatie krijgt iedereen de kans om opmerkingen over te maken aan het gemeentebestuur. Later spreekt de gemeenteraad zich uit over het masterplan. Na goedkeuring van het masterplan kan de projectontwikkelaar zijn plannen verder uitwerken en de vergunningen aanvragen. Momenteel huisvest een deel van de site nog een kartingcentrum. Op termijn is het de bedoeling dat de volledige site een nieuwe invulling krijgt met woningen, een zorgfunctie en handelszaken. (CVB)