Herdenking einde WOII

De Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG) herdenkt op woensdag 10 mei traditiegetrouw het einde van de Tweede Wereldoorlog. De plechtigheid start om 15 uur aan het monument, de fotowand, in de Martelarenstraat. Aansluitend volgt een plechtigheid aan het mausoleum op de begraafplaats Kruisven. Alle geïnteresseerden zijn welkom om de herdenking bij te wonen. (CVB)