Forum over welzijn in aanloop naar verkiezingen 2018

Op vrijdag 8 december is iedereen welkom op het tweede Forum 'Welzijn regio Mol' van 13.30 uur tot 16.30 uur in ecocentrum De Goren. Welzijns- en gezondheidsoverleg Regio Mol (WORM) nodigt alle inwoners, welzijns- en gezondheidswerkers van Balen, Dessel, Mol en Retie uit op dit tweede Forum rond welzijn. Het forum past in de inspraakcampagne 'Samen je gemeenschap van morgen maken'. Bedoeling is samen tot een visie te komen voor de nieuwe gemeentebesturen van 2019. Alle aanwezigen zonder politiek mandaat mogen stemmen op de actiepunten die eerder al zijn voorgesteld door de tien themagroepen rond de sociale grondrechten.


Het resultaat wordt in een inspiratienota gegoten en overgemaakt aan alle politieke partijen uit de Molse regio, als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. (CVB)