Café Cher moet (wéér) 3 dagen dicht

UITBATER BELOOFT OVERLAST AAN TE PAKKEN, ONTLOOPT LANGERE SLUITING

Café Cher in de Sint-Pieterstraat.
Foto Peter Vanderveken Café Cher in de Sint-Pieterstraat.
De uitbater van Café Cher in de Sint-Pieterstraat in Mol heeft zich ten aanzien van het gemeentebestuur geëngageerd om de overlast van zijn café voortaan te beperken. Het holebicafé moet volgende week daarom slechts drie dagen de deuren sluiten, en geen hele week zoals burgemeester Paul Rotthier aanvankelijk van plan was. "Ik heb zijn uitgestoken hand aanvaard", zegt Rotthier.

Café Cher, een holebicafé in de Sint-Pieterstraat in Mol, veroorzaakte in het verleden al meermaals overlast, onder meer door het sluitingsuur niet te respecteren en te luide muziek te draaien. Na aanhoudende klachten en vastgestelde inbreuken, besliste burgemeester Paul Rotthier in 2012 een eerste keer om het café een verplichte sluiting van 24 uur op te leggen.


Eind augustus van dit jaar volgde een tweede sluiting. Deze keer moest het café een heel weekend de deuren gesloten houden. Maar ook die verplichte sluiting leverde geen beterschap op, want op 12 november stelde de politie opnieuw overlast vast. "We hadden die dag klachten gekregen vanuit het ziekenhuis (aan de overkant van de straat, red). Omdat het café lang na het sluitingsuur nog open was, en omdat de klanten voor geluidsoverlast zorgden. Het ging dus om gelijkaardige klachten als in het verleden", zegt Rotthier.


Voor de burgemeester was de maat vol. Na het nieuwe geval van overlast, had hij zich voorgenomen om een verplichte sluiting van één week op te leggen. Maar zover komt het uiteindelijk niet.

Constructief overleg

Rotthier besliste om de sluiting te beperken tot drie dagen, vanaf dinsdagochtend 9 januari tot vrijdagochtend 12 januari. "De uitbater neemt zijn verantwoordelijkheid door een formeel engagement te ondertekenen. Tijdens een constructief overleg, heeft hij beloofd dat hij in de toekomst al het nodige zal doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hij wil het sluitingsuur beter respecteren, zal zijn klanten proberen in toom te houden, en als er toch overlast is, zal hij sneller tussenbeide komen", zegt Rotthier. "Ik heb die uitgestoken hand aanvaard en beslist om de geplande sluiting van één week terug te brengen tot drie dagen. Omdat het belangrijk is om niet alleen repressief op te treden. We moeten ook proberen om nieuwe overlast te voorkomen. Hopelijk wordt het vertrouwen dat we de uitbater geven niet beschaamd."

Sluitingsuur

Café Cher is niet het enige café in Mol dat al verplichte sluitingen kreeg opgelegd. Rotthier benadrukt dat daarbij nooit over één nacht ijs wordt gegaan. Na de politionele vaststellingen wordt ook altijd de uitbater gehoord. Daarna volgt eventueel een waarschuwing, en pas na herhaaldelijke feiten wordt een sluiting opgelegd. "We lopen niet met een chronometer rond wat het sluitingsuur betreft. Maar als een café om 6 uur nog open is (het verplichte sluitingsuur in Mol is 3 uur, red.) kan dat niet. Zeker niet als dat geregeld gebeurt", besluit Rotthier.


Kroegbaas Alfons Bens van café Cher van wenste gisteren niet te reageren op de sluiting en zijn engagement voor de toekomst.