Aanleg warmtenet start in april

INGRAVEN ENORME STALEN LEIDINGEN ZAL HEEL WAT HINDER VEROORZAKEN

Tussen april volgend jaar en 2024 gaat 31,8 kilometer aan stalen buizen de grond in.
Repro BHR Tussen april volgend jaar en 2024 gaat 31,8 kilometer aan stalen buizen de grond in.
In april 2018 wordt er gestart met de aanleg van het

gigantische warmtenet dat de gemeenten Dessel en Mol moet voorzien van warm water uit de ondergrond om huizen,


bedrijven en openbare gebouwen te verwarmen. Dat water komt eerst via tijdelijke stookinstallaties, vanaf 2020


(Dessel) en 2021 (Mol) komt het effectief uit de aarde.


Op de Molse Balmatt-site wordt momenteel een geothermiecentrale gebouwd. Om het opgepompte warm water tot bij de mensen, bedrijven en openbare instellingen te krijgen moet er een enorm warmtenet worden uitgerold. De aftrap van dat project wordt gegeven in april 2018 in Dessel, in de nieuwe verkaveling Elsakker II en in sociale woonwijk De Ark, die momenteel gerenoveerd wordt.


Ook in de Hannekestraat, de Molsebaan, de Turnhoutsebaan, de Hofstraat, Kwademeer, de Kattenberg, het Kattenbos en de Duinbergstraat worden er dan aansluitingen gelegd. In januari 2019 moet de eerste fase klaar zijn.

Zwembad Den Uyt

In Mol starten de werken in mei 2018. Daar wordt er een warmtenet voorzien voor het nieuwe zwembad Den Uyt en een nieuw bouwproject op de hoek van de Vennestraat met de Martelarenstraat. Na het bouwverlof wordt er een aansluiting gelegd voor de nieuwe serviceflats op de hoek van de Guido Gezellestraat en de Bergstraat.

Werken combineren

Tijdens de werken worden grote stalen leidingen omhuld door isolatie, in de ondergrond gestoken. Per woning kan er daarop een aansluiting voorzien worden. De werken gaan hoe dan ook hinder met zich meebrengen. Er wordt telkens een sleuf getrokken van zo'n drie meter breed. Op de drukke wegen is het de bedoeling om telkens één rijvak open te houden voor het verkeer om zo de hinder te beperken. De werken worden ook zoveel mogelijk gecombineerd met andere riolerings- of infrastructuurwerken. In Dessel worden de werken van de eerste fase op de drukke Turnhoutsebaan uitgevoerd tijdens de zomermaanden juli en augustus.

Stookinstallatie

In de eerste fases kunnen de leidingen nog niet aangevoerd worden door de geothermische warmte zelf, maar kunnen de gezinnen wel al aansluiten. Er wordt dan telkens een tijdelijke stookinstallatie voorzien om het water te verwarmen in afwachting van de aansluiting met de geothermiecentrale. In 2020 (Dessel) en 2021 (Mol) moet de warmwaterkraan dan écht kunnen worden opengezet.


Iedereen die aan het nieuwe warmtenet komt te liggen, wordt persoonlijk gecontacteerd. Wie niet kan wachten, kan al een kijkje nemen op kempenswarmtebedrijf.be. Ook wie in de buurt ligt, kan zich daar melden. Of het warmtenet dan tot bij jou in de straat kan worden gelegd, is afhankelijk van de interesse in jouw omgeving.

Infoavonden

Voor de betrokken bewoners, bedrijven en handelaars zijn er tal van infomomenten voorzien. Het eerste vindt plaats op dinsdag 5 december, voor de Desselse handelaars, om 19 uur in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat. Op maandag 11 december, ook om 19 uur, worden dan de inwoners van Dessel geïnformeerd in Gemeentelijke Basisschool De Kangoeroe in de Lorzestraat. In Mol starten de infomomenten begin 2018.