"Beter weer 90 rijden aan kruispunten Zuiderring"

De snelheid aan de kruispunten op de Zuiderring moet weer opgetrokken worden tot 90 kilometer per uur. Dat vindt het gemeentebestuur van Mol. "Het risico op aanrijdingen is verhoogd door het nieuwe snelheidsregime", zegt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof (sp.a).

Begin februari verlaagde het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV) de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur ter hoogte van de kruispunten op de Zuiderring. "Sindsdien geldt op deze weg een afwisselende maximumsnelheid met telkens korte stukken van 90 en 70 kilometer per uur", zegt mobiliteitschepen Paul Vanhoof. "Volgens onze visie verhoogt deze maatregel de verkeersveiligheid niet. Integendeel zelfs, het risico op aanrijdingen neemt toe door het nieuwe snelheidsregime. Sinds de invoering van het nieuwe snelheidsregime ontvangt het gemeentebestuur aanhoudend negatieve reacties van automobilisten die terecht wijzen op de extra gevaren. Het risico op kopstaartaanrijdingen in de aanloop naar de kruispunten is verhoogd. Bovendien vermindert het voortdurend wisselen van maximumsnelheden de vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersas."

Zinloos

Het gemeentebestuur vindt de snelheidsbeperking aan de kruispunten zinloos en dringt er met een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op aan om de ingevoerde maatregelen te herzien. "De snelheidsbeperkende maatregel is zinloos aangezien de meeste kruispunten op de Zuiderring zijn uitgerust met conflictvrije verkeerslichten. En ter hoogte van de kruisingen zonder verkeerslichten wordt het verkeer op de Zuiderring tijdig teruggebracht naar één rijstrook. In die situaties valt een behoud van 90 kilometer per uur vanuit veiligheidsoverwegingen perfect te verantwoorden", verduidelijkt Paul Vanhoof.


Bij het kabinet van minister Ben Weyts kon gisteren niemand reageren op het voorstel. (JVN)