Vlinderdreef kiest voor nieuwbouw

NIEUWE SCHOOLGEBOUWEN ZULLEN OOK VERENIGINGEN EEN PLAATSJE BIEDEN

De leerlingen van De Vlinderdreef leven zich uit op de speelplaats. De werken aan hun nieuwe schoolgebouwen beginnen eind volgend jaar.
Yannick De Spiegeleir De leerlingen van De Vlinderdreef leven zich uit op de speelplaats. De werken aan hun nieuwe schoolgebouwen beginnen eind volgend jaar.
De huidige gebouwen van basisschool De Vlinderdreef gaan de komende jaren tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. De nieuwe gebouwen kosten 7,8 miljoen euro, waarvan 70 procent gesubsidieerd. Eind volgend jaar beginnen de werken.

Al meer dan tien jaar geleden diende het toenmalige gemeentebestuur een subsidiedossier in voor de renovatie en uitbreiding van De Vlinderdreef. Vandaag is de nood aan een nieuwe infrastructuur er niet kleiner op geworden. Er zijn op de Vlinderdreef dit schooljaar bijna 400 leerlingen ingeschreven. "We hebben al een speelzaal ingericht als klaslokaal en ook in de voormalige bibliotheek gaan er lessen door. Tijdens de middagpauze moeten de kinderen in shiften eten omdat er te weinig plaats is in de refter. De nieuwbouw zal er dus geen dag te vroeg komen", zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld), die bevoegd is voor het gemeentelijk onderwijs.

Links de nieuwe school, rechts in beeld de refter, de turnzaal en de fietsenstalling.
Repro De Spiegeleir Links de nieuwe school, rechts in beeld de refter, de turnzaal en de fietsenstalling.

Nieuwbouw is goedkoper

Het gemeentebestuur en de schooldirectie bewandelden lang de piste van een renovatie van de bestaande gebouwen, maar kozen finaal toch voor een nieuwbouwproject. "Een grondige renovatie van de huidige gebouwen zou de gemeente één tot twee miljoen euro extra kosten. De Vlaamse overheid subsidieert immers op basis van het leerlingenaantal. Omdat onze huidige gebouwen over heel veel gangen en traphallen beschikken, is er bij een renovatie dus heel veel ruimte die verloren gaat, waardoor er geen middelen meer overblijven voor een uitbreiding van de klassen", verduidelijkt De Caluwé. Het kostenplaatje van het nieuwbouwproject bedraagt 7,8 miljoen euro, waarvan de Vlaamse Overheid zeventig procent subsidieert. De gemeente draagt dertig procent van de kosten, zo'n 2,4 miljoen euro. De vermoedelijke startdatum van de werken die minstens twee jaar zullen duren, is eind volgend jaar.

Sadok Jannadi, vader van Fien.
Repro De Spiegeleir Sadok Jannadi, vader van Fien.

Drie verdiepingen

Het nieuwe schoolgebouw zal drie verdiepingen tellen. De benedenverdieping is voor de kleuters, de eerste en tweede verdieping zijn voor de lagere school met telkens een achttal klasruimtes per verdieping. Stijn De Schepper, directeur van de Vlinderdreef, kan zich helemaal vinden in de plannen. "Het ontwerp brengt leerlingen, leerkrachten en ouders samen, nutteloze gangen worden beperkt tot een minimum en worden vervangen door leerpleinen en ontmoetingsruimtes. Daarnaast biedt het ontwerp oplossingen voor de verkeersknopen rondom de school." Aan de kant van de Drongendreef komt een complex met een turnzaal en een eetzaal die buiten de schooluren voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt.

Ook voor verenigingen

"Gezien de forse investering van de gemeente lijkt het ons evident dat we de nieuwe infrastructuur ook maximaal zullen inzetten voor sportverenigingen, speelpleinwerkingen of culturele organisaties. De nieuwe school kan op die manier ook dienst doen als gemeenschapscentrum", besluit burgemeester De Caluwé.