Nertsenkwekerij mag uitbreiden

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft het licht op groen gezet voor een uitbreiding van nertsenkwekerij Moerwegel Mink aan de Moerwegel in Moerbeke. Dierenrechtenorganisatie GAIA had eerder beroep aangetekend tegen een beslissing van de provincie om een milieuvergunning uit te reiken aan de kwekerij. In oktober vorig jaar sprak Schauvliege zich nog uit tegen een uitbreiding van de kwekerij met 6.800 dieren omdat die in strijd is met de beleidsvoornemens van de Vlaamse regering op vlak van dierenwelzijn. De Raad van State vernietigde deze beslissing echter vorige maand omdat de Raad oordeelt dat een milieuvergunning niet mag worden getoetst aan beleidsvoornemens. Rekening houdend met dat arrest heeft minister Schauvliege de milieuvergunning voor een uitbreiding bevestigd. (YDS)