N-VA dringt aan op fietsersbrug over E34

Bij monde van provincieraadslid Kurt Moens heeft N-VA aangedrongen op de realisatie van een fietsbrug of -tunnel over de E34 ter hoogte van de vroegere oversteek 'Pereboom'. "We willen dat er werk gemaakt wordt van een verbinding voor woon-werkverplaatsingen en woon-schoolverkeer. Koewacht en Pereboom worden nu afgesneden van de dorpskern van Moerbeke en de fietsers moeten kilometers omrijden", aldus Tom Scheepmans, lokaal N-VA-secretaris. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) is vragende partij voor een fietsbrug of -tunnel, maar wijst erop dat het dossier al jaren aansleept. "We willen het project een nieuwe kans geven, maar hebben in het verleden al meermaals rond de tafel gezeten met verschillende ministers van mobiliteit. De kostprijs blijft het struikelblok. De meest haalbare piste kost 2,4 miljoen euro. Daarvan wordt maximum iets minder dan 1 miljoen euro gefinancierd door de provincie. Het is niet logisch dat een gemeente zo'n investering moet doen voor een brug over een weg die in Vlaams beheer is." (YDS)