Mobiele camera’s tegen sluikstorters bewijzen nut: “Elke dag dader betrapt”

Glasbollen zijn vaak sluikstortgevoelige plaatsen, maar ook daar worden daders betrapt.
IDM Glasbollen zijn vaak sluikstortgevoelige plaatsen, maar ook daar worden daders betrapt.
In samenspraak met het Zeelse en Moerbeekse gemeentebestuur kocht IDM eind vorig jaar mobiele camera’s aan om sluikstorters op heterdaad te betrappen. De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. “Tot nu toe konden er zo al 43 sluikstorters geïdentificeerd worden, in de verschillende IDM-gemeenten”, zegt IDM-communicatieverantwoordelijke Annick Maes.

De camera’s werden eind vorig jaar aangekocht door IDM en in onze regio zullen Moerbeke en Zele de camera’s het hele jaar door inzetten op sluikstortgevoelige plaatsen. Ook Zelzate, Lochristi en Wachtebeke stapten mee in het project. De stad Lokeren beschikt over eigen camera’s. Zo wordt de pakkans van sluikstorters aanzienlijk verhoogd. De camera’s hebben tijdens deze opstartperiode reeds hun efficiëntie bewezen. In 8 weken tijd werden 43 sluikstorters betrapt, gemiddeld 1 per dag.

“Wie vervuilt, kan betrapt, geïdentificeerd en gesanctioneerd worden. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro en daarnaast betaalt de sluikstorter ook een retributie voor het opruimen van het sluikstort”, geeft Maes aan.

In Zele nam schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) het voortouw voor het cameraproject. “We hebben verschillende firma’s uitgenodigd in onze gemeente om hun camerasysteem uit de doeken te doen. Het inzetten van de camera’s kan zowel sensibiliserend als sanctionerend werken”, stipt De Donder aan.  “Door de pakkans te vergroten, willen we ook een gedragswijziging stimuleren”, verklaarde hij in een eerder interview met onze krant.

Hardnekkig

Sluikstorten is een hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke kost én bovendien een algemene bron van ergernis. Het gaat van afval achterlaten aan de glasbol tot het dumpen van huishoudelijk afval in een openbare vuilnisbak of in de gracht. IDM hanteert al jarenlang een doorgedreven sluikstortprocedure in samenwerking met de politiezones. Deze resulteerde vorig jaar in het opruimen van 1.783 sluikstorten, met een totaal gewicht van 40 ton. Helaas werd slechts in een beperkt aantal gevallen de dader geïdentificeerd. Sluikstorten is een problematiek, die een totaalaanpak vergt.

Daarom investeerde IDM, in samenwerking met vijf gemeenten, in de aankoop van camera’s om sluikstorters op heterdaad te betrappen. “De camera’s worden niet louter repressief ingezet, maar hebben door de verhoogde pakkans ook een ontradend effect”, weet Maes.

Sluikstortgevoelig

Blackpoints, zogenaamde sluikstortgevoelige plaatsen, worden bepaald op basis van metingen, ervaringen en getuigenissen en worden zo in kaart gebracht. De camera’s worden afwisselend op deze plaatsen ingezet.

De inzet van de camera’s wordt niet aangekondigd, maar borden in de buurt wijzen er wel op dat camerabewaking mogelijk is, conform de privacywetgeving. “Het uiteindelijke doel is hardleerse sluikstorters te ontmoedigen en een gedragswijziging te stimuleren.