Infomarkt Moervaartvallei

Samen met de landbouworganisaties en de natuurverenigingen maakte de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers in 2016 een toekomstvisie voor de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Dit voorstel kreeg de steun van de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke en de stad Gent, de provincie en het havenbedrijf. Het vormde de basis voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een nieuw open ruimteproject en een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei. De Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek van 12 september tot en met 10 november 2017. Gedurende twee maanden kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Tijdens dit openbaar onderzoek worden twee lokale infomarkten georganiseerd waar eigenaars, pachters, bewoners en geïnteresseerde burgers terecht kunnen met vragen en opmerkingen over het plan. Voor de inwoners van Moerbeke is er ook een infomarkt gepland op dinsdag 10 oktober in Middenschool de Moerbei in de Hospicestraat van 18 tot 21 uur. Meer info via www.moervaartvallei.be. (YDS)