Gemeenteraad zet licht op groen voor nieuwe snelheidsregimes: “Grootste deel centrum wordt zone 30”

Ook de Opperstraat valt onder de nieuwe zone 30.
Yannick De Spiegeleir Ook de Opperstraat valt onder de nieuwe zone 30.
In 2020 zullen de snelheidsregimes in een groot aantal Moerbeekse straten grondig wijzigen. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. “Het grootste deel van het centrum wordt één grote zone 30. De Kruisstraat en Koewacht krijgen het statuut van bebouwde kom”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Deschepper (Open Vld).

De gemeente Moerbeke liet een studie uitvoeren om de verschillende snelheidsregimes in de gemeente af te stemmen op de keuzes van het mobiliteitsplan en het masterplan 2050.

Het grootste deel van het centrum van Moerbeke wordt één grote zone 30. Op de grote wegen blijft de snelheidslimiet op 50 kilometer per uur. “Deze straten worden als de hoofdassen voor het autoverkeer beschouwd”, verduidelijkt Deschepper.

Kruisstraat en Koewacht worden bebouwde kom

Kruisstraat en Koewacht krijgen het statuut van bebouwde kom en de bijhorende snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. “De Beukendreef die de verbinding vormt tussen Koewacht en Pereboom wordt opnieuw 70 kilometer per uur, het wegbeeld voldoet daar niet aan de voorwaarden om 50 kilometer per uur af te dwingen”, aldus de schepen. “De bebording is voorzien voor het voorjaar van 2020. We hopen tegen de grote vakantie 2020 het volledige plan uit te voeren.”

Een plannetje van de zone 30 die op komst is in Moerbeke. De centrale wegen (paars) behouden een regime van 50 kilometer per uur.
Gemeente Moerbeke Een plannetje van de zone 30 die op komst is in Moerbeke. De centrale wegen (paars) behouden een regime van 50 kilometer per uur.

De voltallige oppositie keurde het plan goed, maar had toch enkele kritische bemerkingen voor de meerderheid. Gemeenteraadslid Seline Somers (Mens) verwees naar het advies van de mobiliteitswerkgroep. “In de Damstraat wordt nadrukkelijk gevraagd om toe te zien op de naleving van het snelheidsregime. Kan de gemeente samen met de politie toezien op de handhaving? Op de Heirweg wordt geen volledige zone 50 ingevoerd. Wat is hier de reden van?” 

Schepen Deschepper licht toe. “De wijk Koudenborm wordt een zone 50, enkel daar waar het straatbeeld dit toelaat, de rest wordt beschouwd als verbindingsweg en blijft de snelheid van 70 kilometer per uur behouden. Een lagere snelheidsbeperking is daar volgens experten niet afdwingbaar. De volledige Damstraat zal in de zone 30 komen te liggen, in het westelijk deel van de Damstraat vervalt het statuut van woonerf en wordt de snelheid 30 kilometer per uur. Het straatbeeld voldeed ondanks de eerder genomen maatregelen niet aan dat van een woonerf.” De site van het rusthuis en de serviceflats voldoet dan weer wel aan dit beeld en krijgt het statuut van woonerf.

Actie van buurtbewoners

Marc Cossaer (N-VA) op zijn beurt polste naar de reden waarom in de Spelonckvaart in de omgeving van de Beverijstraat de snelheid niet beperkt wordt tot 50 kilometer per uur. “Eerder voerden buurtbewoners actie tegen de te hoge snelheid”, aldus Cossaer. “Dezelfde reden speelt hier als op de Heirweg. Het straatbeeld laat dit niet toe”, repliceert Deschepper.

De CD&V+-fractie voerde bij monde van raadslid Antje Van Hecke een pleidooi voor een gedegen communicatie rond het plan. “Verstuur tijdig de nodige info naar alle bewoners en zorg dat de communicatie op punt staat”, klonk haar oproep. Schepen Deschepper stelde haar gerust. “Er komt een infoblad met daarin alle wijzigingen en een goed overzicht van de nieuwe situatie, ook op de website van de gemeente zal alles terug te vinden zijn.”

De discussie over de nieuwe snelheidsregimes op de gemeenteraad kan herbeluisterd worden via onderstaande audio-opname (ongeveer vanaf minuut 23). 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.