Gemeentebestuur schrijft nieuwe aanbesteding uit voor sportsite: “Geluidsmuren van minstens 5 meter hoog”

Archiefbeeld van de sportsite in Moerbeke.
Yannick De Spiegeleir Archiefbeeld van de sportsite in Moerbeke.
Op de jongste gemeenteraad werd het licht op groen gezet om een zoektocht te starten naar een nieuwe aannemer voor de bouw van een akoestische wand en de aanleg van een tweede natuurgrasveld op de sportsite.

Enkele omwonenden beslisten eind januari om een procedure op te starten bij de raad voor vergunningsbetwistingen rond de aanleg van de nieuwe sportsite. Ze vrezen de gevolgen voor de leefbaarheid van hun buurt en volgens hen volstaan de voorziene maatregelen niet.

Door de beroepsprocedures liep de tweede fase van de aanleg van de nieuwe sportsite vertraging op. Daardoor kon een tweede natuurgrasveld en een akoestische wand die de geluidshinder moet beperken nog niet aangelegd worden. In afwachting van een uitspraak voor de raad voor vergunningsbetwistingen start het gemeentebestuur nu een nieuwe aanbestedingsprocedure op om de werken aan een aannemer te kunnen gunnen.

“Het gaat om een geluidsscherm aan noordzijde met een lengte van 115 meter en een hoogte van minstens 5 meter en aan westzijde – ter hoogte van het kerkhof – eveneens een geluidsscherm van minstens 5 meter hoog”, schetst schepen Koen Mertens (Open Vld). De raming voor de kosten van de werken bedraagt 339.000 euro inclusief BTW.

Verzakking?

De N-VA-fractie onthield zich op het punt en formuleerde bij monde van raadslid Marc Cossaer haar bezorgdheden over de geluidsmuren. “De geluidswand steunt op een talud van 3 meter hoog. Wordt er rekening gehouden met de kans op verzakking waardoor er een spleet ontstaat tussen de heuvel en de geluidspanelen. Ook het onderhoud zal heel wat inspanningen vragen”, aldus Cossaer.

Schepen Mertens: “Dit is besproken met de buren. Zij hadden liever een talud van 3 meter hoog aangevuld met een geluidswand, dan een volledige wand van 5 meter hoog. Het is zeker niet de bedoeling dat er een spleet ontstaat tussen de heuvel en de wand. Dit zal met de toekomstige aannemer zeker besproken worden.”

Subsidies

Raadslid Cossaer vroeg het gemeentebestuur ook rekening te houden met de lopende beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen voor de timing van de werken. “We willen zo snel mogelijk beginnen. Rekening houdend met de subsidie die voor het project is toegezegd", aldus schepen Sarah Poppe (Open Vld).