Bouw nieuwe sportsite op de helling? Buren stappen naar rechtbank

De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dreigt de bouw van het nieuwe Moerbeekse sportcomplex op zijn minst flink te vertragen.
Yannick De Spiegeleir De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dreigt de bouw van het nieuwe Moerbeekse sportcomplex op zijn minst flink te vertragen.
Een procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen dreigt een hypotheek te leggen op de ontwikkeling van de nieuwe sportsite in Moerbeke. Na een vruchteloos overleg met het gemeentebestuur startten een aantal buren een juridische procedure op voor de schorsing en de vernietiging van de vergunning bij de raad voor vergunningenbetwistingen.

De omwonenden zijn beducht voor de impact van de nieuwe sportsite op de leefbaarheid van hun buurt onder meer op vlak van mobiliteit, licht- en geluidsoverlast. Met Griet Cnudde namen ze een advocate onder de arm die eerder al de belangen van buren verdedigde tegen het populaire muziekfestival Tomorrowland in Boom en de Antwerpse Sinksenfoor.

Het verzoekschrift en de bijhorende procedure kunnen het dossier op zijn minst op de lange baan schuiven. Een flinke streep door de rekening van het gemeentebestuur en de sportverenigingen die snakken naar een moderne infrastructuur, maar volgens de buren en hun advocate zijn er valabele argumenten om de vergunning te schorsen en te vernietigen.

“De bestaande sportterreinen waren al zonevreemd. Het hele binnengebied waar de site is ingepland, was immers oorspronkelijk ingekleurd als woongebied. Het bestuur heeft die inkleuring veranderd naar recreatiegebied en vindt dat de buurt niet moet klagen over de toekomstige geluidshinder terwijl die veel omvangrijker zal zijn dan voorheen.” Er is een geluidsbuffer voorzien, maar die volstaat volgens de buren niet. “Er zijn inderdaad maatregelen voorzien, maar die schieten overduidelijk te kort.”

Advocate Griet Cnudde.
Klaas De Scheirder Advocate Griet Cnudde.

Grote impact

Volgens Cnudde zijn de gevolgen van het geplande project onvoldoende onder de loep genomen. “De uitgevoerde MER-screening is ontoereikend. De totale impact van geluids- en lichtoverlast is niet onderzocht. De site telt tien sportvelden, een evenementenplein en grote sporthal. Die impact is veel groter dan van een paar oefenveldjes,” zegt de advocate. Ze eist namens de buren dat de vergunning wordt geschorst. “Een definitieve uitspraak van de Raad kan een jaar in beslag nemen en tegen dan staat er al een gebouw.”

Het Moerbeekse gemeentebestuur reageert behoedzaam. “We zijn op de hoogte van de procedure. We zullen die samen met Farys en met advies van een advocaat verder opvolgen en het resultaat daarvan afwachten”, zegt schepen van Sport Sarah Poppe (Open Vld). Ze geeft wel aan dat de werken zo snel als mogelijk zullen opgestart worden. “Uitspraken in vergunningsdossiers kunnen lang op zich wachten en daar hebben wij geen tijd voor onder meer omwille van de huidige staat van de sporthal. Zo is de vloer reeds problematisch voor de volleybalclub en ook KFC Moerbeke moet al een tijd verder met de helft van de terreinen”, aldus Poppe.

Sereen

Het gemeentebestuur wil, waar mogelijk, een sereen overleg houden met de buren. “Het gaat hier over verschillende zaken: licht, geluid, spreiding van activiteiten, parkeerdruk,… De bezorgdheden en oplossingen zijn in het belang van de hele buurt”, zegt schepen Koen Mertens (Open Vld). “We kennen de bezorgdheden en houden daar in de mate van het mogelijke rekening mee bij de bouw van de sporthal én zullen hierover ook verder in overleg blijven gaan met de sportverenigingen om overlast te beperken. Met duidelijke communicatie en afspraken hopen we opnieuw met zoveel mogelijk mensen op één lijn te geraken.”