Bisdom gaat kerk Koewacht ontwijden

Het bisdom heeft een gunstig advies gekregen van de priesterraad om de kerk op Koewacht te ontwijden. Daarom heeft de kerkfabriek nu aan de gemeenten Stekene en Moerbeke gesuggereerd om een nieuwe bestemming aan het kerkgebouw te geven.


Dat antwoordde Moerbeeks schepen van kerkfabrieken Thierry Walbrecht (Open Vld) op vraag van raadslid Inge Mertens (Open Vld). "Eens de bestemming is vastgelegd zou de eigendom van het gebouw naar de gemeente Moerbeke overgaan, de gemeente Stekene blijft in principe bereid om tweederde van de exploitatiekosten op zich te nemen, zoals ook nu al het geval is.

Werkgroep

De Landelijke Gilde van Stekene wil haar landbouwkundig museum in het kerkgebouw onderbrengen. Daarnaast blijft er ruimte voor andere activiteiten. Een werkgroep vanuit de gemeenten Moerbeke en Stekene en mogelijk ook Terneuzen zal nu nadenken over een mogelijke invulling en de kostprijs ervan. "Het draagt de voorkeur van de gemeenten Moerbeke en Stekene om eveneens Terneuzen in dit project te betrekken, omdat de dorpsgemeenschap van de Koewacht zich de facto uitstrekt over de gemeente- en landsgrenzen heen", zegt schepen Walbrecht. (YDS)