Aannemer beschadigt waterleiding in Opperstraat

Een aannemer die in opdracht van Proximus onderboringswerken in de Opperstraat uitvoerde, heeft een waterleiding beschadigd. Hierdoor kwamen grote hoeveelheden water en zand op de straat gespoeld.


De weg werd tot de middenas van de weg uitgespoeld. "Omwille van mogelijk gevaar op inzakken hebben we de Opperstraat afgezet voor voertuigen en een omleiding voorzien via Spoorwegstraat-Dorpvaart-Drongendreef. Het eenrichtingsverkeer in Drongendreef werd hiervoor tijdelijk opgeheven. De Lijn voorziet een tijdelijke halte aan de rotonde in de Opperstraat", zegt schepen van Openbare Werken Pierre De Bock.


Deze ochtend start de verantwoordelijke aannemer met het herstellen van de door hem aangebrachte schade. Verantwoordelijke van de Technische Dienst Joris Demuytere verwacht dat de Opperstraat een tweetal weken niet toegankelijk zal zijn. "We volgen de herstellingswerken op en bekijken of we snel één deel van de rijweg voor het verkeer kunnen openstellen", aldus Demuytere. Er zal verder over deze werken worden gecommuniceerd via de gemeentelijke website. (YDS)