Open Vld vraagt oprichting van gemeentelijke coronacommissie: “Samen aan relanceplan schrijven”

Het gemeentehuis van Middelkerke
Paul Bruneel Het gemeentehuis van Middelkerke
Oppositiepartij Open Vld vraagt de oprichting van een gemeentelijke commissie, die zich moet buigen over de lokale relancemaatregelen. Burgemeester Jean-Marie Dedecker bevestigt dat er breed wordt gekeken naar oplossingen, al wordt er geen nieuwe commissie opgericht. 

In het voorstel van Open Vld staat dat alle politieke fracties in de gemeente in die commissie vertegenwoordigd worden. “Wij vernemen dat er onderzoeken aan de gang zijn naar initiatieven om de horeca en middenstand te steunen. Wij zouden hierbij willen betrokken worden”, zegt Mario Declerck (Open Vld). “We zijn van mening dat dergelijk relanceplan voor Middelkerke best gedragen wordt door de hele gemeenteraad. Ons voorstel is ook dat de leden van deze commissie geen zitpenningen worden uitbetaald. Heel wat mensen in de gemeente worden al getroffen door de coronacrisis.” 

“Ik ga op die vraag in”, bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Maar we gaan geen nieuwe commissie in het leven roepen - er zijn er al genoeg. Er is namelijk al de gemeentelijk commissie algemeen beleid waarin de steunmaatregelen worden besproken. Daar is Open Vld bijvoorbeeld in vertegenwoordigd. Ik wil niet op de feiten vooruit lopen, maar naast de zelfstandigen willen we vooral de horeca steunen. Zij dreigen het grootste slachtoffer te worden van de coronacrisis en de sector bloedt nu al.”