Middelkerke investeert 15 miljoen euro

Dit jaar voorziet Middelkerke voor 15 miljoen investeringen. Een groot deel daarvan gaat naar wegenwerken waaronder de aanleg van fietspaden in het hinterland ( 2,9 miljoen euro), de heraanleg van de Vaartdijk-zuid en de Slijpesteenweg (1, 9 miljoen euro) en de vernieuwing van de dorpskern in Slijpe (1,4 miljoen euro). De grootste slokop is de bouw van een parkeertoren aan de Badenlaan in Westende-bad. Daar is 3,5 miljoen euro voor uitgetrokken. Ook de heraanleg van het containerpark, de tramwegel in Leffinge en de aanleg van een kunstgrasveld krijgen hun deel van de koek. Verder zijn er nog onder meer investeringen voorzien voor de bouw van een kinderopvang in Westende-dorp, de renovatie van de maalderij in Leffinge, diverse speelpleinen, de renovatie van de Zeedijkbanken en de aankoop van hartmassagetoestelen. Het Welzijnshuis krijgt een toelage van 2,6 miljoen euro. De personenbelasting blijft gehandhaafd op 5 procent en de opcentiemen blijven stabiel op 1.750. De belasting op tweede verblijven schommelt tussen de 525 en 600 euro. (BPM)