Meningen verdeeld over betere verbinding van E40 naar Middelkerke: Brug of tunnel? En waar?

De verschillende tracés moeten Middelkerke beter ontsluiten. Jean-Marie Dedecker luistert naar de inwoners.
Benny Proot De verschillende tracés moeten Middelkerke beter ontsluiten. Jean-Marie Dedecker luistert naar de inwoners.
In zaal de Branding werd een infomarkt gehouden over de nieuwe ontsluiting voor Middelkerke. Komt er een brug of tunnel? En waar? De meningen over het nieuwe tracé zijn verdeeld. De gemeente, die alleen een adviserende stem heeft, opteert alvast voor een tunnel aan de oostkant van de Slijpebrug. 

Middelkerke is de enige badplaats in onze regio die zo ver van de snelweg ligt. Wie van de E40 tot in Middelkerke wil geraken, moet de Spermaliestraat in. En daar wringt het schoentje. Op piekmomenten, zoals in het toeristische hoogseizoen, staan er lange files nabij de Slijpebrug over het kanaal Oostende-Nieuwpoort. Het idee om Middelkerke beter te ontsluiten dateert al van 2011. Pas in 2016-2017 werden verschillende tracés onderzocht en vorig jaar was er een eerste infomarkt. Nu werden de voorstellen herwerkt. De nieuwe verbinding moet het toeristisch verkeer uit de Spermaliestraat halen en zorgen voor minder file en minder parkeerdruk. 

Oost of west? 

Nu liggen er vijf pistes op tafel, waarbij telkens aan de rotonde in Slijpe een nieuwe weg ontspringt. In een eerste ontwerp slingert de weg rond de westelijke kant van de huizen bij de Slijpebrug dwars door landbouwgrond naar de rotonde in de Middelkerkse Westendelaan. In een tweede ontwerp wordt een nieuwe weg getrokken rond de wijk die uiteindelijk uitkomt in de Spermaliestraat. Een derde, vierde en vijfde optie omvatten een nieuwe weg aan de oostelijke kant van de huizen. Het wegtracé ligt in die pistes telkens dichter of verder van de Heirweg en de huizen. Zowel de opties van een lage en hoge brug en tunnel worden bekeken. “Maar onze voorkeur gaat naar een tunnel aan de oostkant van de Slijpebrug, die aan weerskanten van het kanaal zo’n 350 meter ruimte nodig heeft”, stellen burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Voor dit tracé zijn het minst aantal onteigeningen of grondverwervingen nodig. Bij de eerste optie - een nieuwe weg aan de westkant van de brug - zouden te veel landbouwers getroffen worden.” Alleen twijfelt de gemeente nog tussen het tracé dat ietsje dichter of verder van de Heirweg ligt. Het schepencollege heeft in dit dossier alleen een adviserende stem. Het is de provincie die beslist, het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer voert de werken uit.

Welk tracé zal er uiteindelijk gekozen worden?
Benny Proot Welk tracé zal er uiteindelijk gekozen worden?

“Investeringen tenietgedaan”

Maar de meningen over de verschillende pistes lopen uiteen. “Dat er nu maar eindelijk iets gedaan wordt aan de verbinding met de snelweg. Hier wachten we al jaren op. Het verkeer zit op momenten muurvast”, vertelt een omwonende. “Wij zijn niet te spreken over de tracés die aan de oostkant van de brug zouden lopen”, vertellen landbouwers Marc Cobbaert en Monique. “We hebben vorig jaar flink geïnvesteerd in onder meer milieumaatregelen. Bovendien zou de weg dwars door onze weide lopen en kunnen we onze 170 runderen niet meer elke dag binnen- en buiten laten. We hadden geïnvesteerd met het oog op de opvolging, maar die worden nu tenietgedaan. Kan de verkeersproblematiek niet met kleine ingrepen worden opgelost?”

Marc Cobbaert en zijn vrouw Monique zien een nieuw tracé aan de oostkant van de Slijpebrug niet zitten.
Benny Proot Marc Cobbaert en zijn vrouw Monique zien een nieuw tracé aan de oostkant van de Slijpebrug niet zitten.

“Conceptfase”

“We treden met alle betrokken partijen in dialoog, ook de landbouwers", vertelt Evi Lefevere van de provincie. “Een jaar geleden werden verschillende tracés voorgesteld, maar daar zaten de opties ten oosten van de brug nog niet bij. Nu dus wel. Behalve het milieu-effectenrapport is er ook nog een landbouweffectenrapport. We verwachten pas in 2021 met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan klaar te zijn." 

Henk Goddemaer van het agentschap Wegen en Verkeer besluit. “De aanleg van het nieuwe tracé is dus nog lang niet voor meteen. Nu zitten we nog maar in de conceptfase. Hoeveel het nieuwe tracé zal kosten? Dat is nog lang niet zeker, maar we kijken toch in de richting van minstens 20 miljoen euro als er een tunnel komt.” Alle info over het project: www.west-vlaanderen.be

De verschillende tracés moeten Middelkerke beter ontsluiten
Benny Proot De verschillende tracés moeten Middelkerke beter ontsluiten1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Tom Logier

    Oostelijke tracé moet er meer landbouwgrond onteigend worden of het westelijk