Jean-Marie Dedecker dreigt brandweerzone te verlaten: “Bijdrage Middelkerke verdubbeld in 10 jaar tijd”

Jean-Marie Dedecker wil uit de brandweerzone stappen
Benny Proot Jean-Marie Dedecker wil uit de brandweerzone stappen
Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) dreigt ermee om met zijn gemeente Middelkerke uit Hulpverleningszone 1 te stappen. De recent voorgestelde budgettaire meerjarenplanning zint hem allerminst. “In tien jaar tijd zal onze gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone verdubbeld zijn. Ik weiger het budget, zoals het nu op tafel ligt, goed te keuren”, zegt Dedecker. Hij wil het drastisch herzien. En wat als er geen oplossing uit de bus valt? “Dan stappen we eruit. Zo moeilijk is dat niet, hoor.”

Hulpverleningszone 1 omvat naast Middelkerke nog 16 West-Vlaamse gemeenten: Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 

Of ze de brulboei en dossiervreter Jean-Marie Dedecker graag zagen toetreden tot de raad en het college van Hulpverleningszone 1, nadat hij werd verkozen als burgemeester van Middelkerke, valt te betwijfelen. Na zes maanden gooit hij in zijn gekende stijl en zonder een blad voor de mond te nemen een ferme knuppel in het hoenderhok. “In 2015, bij de eenmaking van de plaatselijke brandweerkorpsen tot hulpverleningszone, werd gesteld dat dit budgetneutraal en efficiënt zou zijn. Maar het tegendeel is waar. In 2014 was ons gemeentelijk budget voor de brandweer 630.000 euro. Volgens de voorgestelde meerjarenplanning loopt dat bedrag in 2025 op tot 1.297.000 euro. Een verdubbeling in tien jaar tijd is onaanvaardbaar, wetende dat Middelkerke enkel over een vrijwilligerskorps beschikt maar van alle gemeenten wel op de vierde plaats komt als geldschieter”, zegt Dedecker.

Gemeentelijke bijdrage stijgt, federale dotatie blijft gelijk

De reden van die forse toename in gemeentelijke toelages komt onder meer door nakende investeringen van 22,5 miljoen euro in nieuw materiaal, wagens en nieuwe kazernes voor Brugge en Oostende. “Die investeringen worden volledig gedragen door de plaatselijke besturen, terwijl de federale dotatie voor de brandweerzone in al die jaren gelijk is gebleven. Daarnaast mogen we als gemeente niet meer rekenen op de brandweer voor bepaalde taken, zoals het onderhouden van hydranten. Per jaar kost die uitbesteding ons 60.000 euro. De gemeenten worden leeggezogen en krijgen er niets voor terug. Dit moet stoppen”, aldus Dedecker. Hij stelt onder meer voor om de ambulancediensten los te koppelen van de brandweer om de personeelskosten, toch 82 procent van het brandweerbudget, met een derde te beperken. In een brief naar zijn collega-burgemeesters vraagt hij ook om duidelijkheid wie de nieuwe brandweerkazernes zal moeten bekostigen.

Kostenefficiëntere brandweerzone Westhoek

En wat als Dedecker geen gehoor vindt in de zoneraad en het -college? “Dan stappen we eruit, zo moeilijk is dat niet. We zouden op ons eigen korps kunnen terugvallen of toetreden tot de naburige brandweerzone Westhoek, die overigens veel meer op vrijwilligers draait en veel kostenefficiënter is”, besluit hij. De voorzitter van Hulpverleningszone 1, Torhouts burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), stelt dat Dedecker niet moet schieten op de zone maar wel op de federale regering. “We moeten aan hetzelfde zeil trekken. De brandweerzone is ook vragende partij voor verhoogde federale dotaties als compensatie voor meer eisen en verplichtingen. Dat is meermaals aangekaart in het parlement, maar er kwam geen antwoord op. Nu mijnheer Dedecker in het parlement zit, kan hij daar misschien voor zorgen”, reageert Audenaert.

“Als Dedecker uit de hulpverleningszone wil stappen, kan ik hem niet tegenhouden. Maar deze meerjarenplanning is een aanzet en moet nog verder worden onderhandeld. Ik prefereer dan ook om er via onderhandelingen uit te komen. De investeringen in onze zone zijn nu eenmaal nodig om de veiligheid en performantie te garanderen. Dat betekent niet dat het geld zomaar de deur uit moet vliegen. Geen enkele gemeente heeft te veel geld”, aldus voorzitter van Hulpverleningszone 1.

Niet raken aan verdeelsleutel

Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende, begrijpt de verzuchtingen van Dedecker naar eigen zeggen wel. “Er moet een evenwicht zijn tussen performantie en betaalbaarheid. We moeten steeds op zoek gaan naar manieren om de kosten te beperken, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Maar straffe verklaringen houd ik liever voor de onderhandelingen. Aan de verdeelsleutel tussen de gemeenten zou ik overigens niet raken. Die is in 2014 door alle gemeenten goedgekeurd en ook door Dedecker in de toenmalige oppositie in Middelkerke. We kunnen die niet telkens herzien als er een nieuwe burgemeester is”, reageert Tommelein. De brandweerzone hoopt in oktober de budgettaire meerjarenplanning volledig rond te krijgen. Of dat met of zonder Middelkerke zal zijn, is koffiedik kijken.
49 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Kiana Opstal

  Luc de Wolf, er waren meer dan genoeg redenen om de brandweer te hervormen en die meerwaarde voor de burger is er zeer zeker wel.

 • Luc de Wolf

  Er was geen enkele reden om de brandweer te reorganiseren. Waar is de meerwaarde voor de burger ?

 • Kiana Opstal

  Luc Andries, de weddes van officieren zijn aangepast, net zoals de weddes van alle andere personeelsleden. Er zijn graden afgeschaft. De officieren werden in de nieuwe structuur ingedeeld, dat is alles en dus helemaal geen bevordering. Men had het evengoed onderluitenant, luitenant, kapitein en majoor kunnen noemen met dezelfde verloning. Denken dat dit de kost is van de hervorming is idioot.

 • Kiana Opstal

  Dirk De Bakker, die officieren zijn helemaal niet bevorderd. De officierengraden zijn van 7 naar 4 verminderd. De eerste graad is nu uitsluitend voorbehouden voor wie vanuit het middenkader bevorderd. Waar men dus vroeger startte als onderluitenant en kon bevorderen tot luitenant, kapitein, kapitein commandant, majoor en luitenant-kolonel komt men nu binnen als kapitein en kan men enkel nog bevorderen tot majoor en kolonel. Uiteraard als je een nieuwe structuur maakt moet je de namen aanpassen.

 • Dirk DE Bakker

  Opstal Kiana, en dat konden ze niet met hun oude graden van luitenant, denk eens verder dit kost nu veel geld maar later voor het pensioen nog meer.