Gemeente pakt leegstand en verkrotting aan met hogere taksen: “Zo krijgen jonge gezinnen meer kansen op de woningmarkt”

In de zijstraten van de centrale Leopoldlaan wordt aardig wat leegstand vastgesteld
Benny Proot In de zijstraten van de centrale Leopoldlaan wordt aardig wat leegstand vastgesteld
Het gemeentebestuur wil leegstand en verkrotting harder aanpakken en bouwkavels sneller activeren. Daarom worden er onder meer hogere taksen ingevoerd. “We zijn geen fans van beboeten of belasten, maar willen vooral alle woonkansen in onze gemeente benutten”, zegt bevoegd schepen Dirk Gilliaert (CD&V). 

De gemeenteraad stelt enkele reglementen met betrekking tot het woonbeleid opnieuw vast. Alle woonkansen in Middelkerke moeten volgens het gemeentebestuur optimaal benut worden. “Dankzij het aansnijden van enkele nieuwe verkavelingen neemt de wooncapaciteit in onze gemeente toe. Gerichte voorwaarden zorgen ervoor dat jonge gezinnen een grotere kans op een duurzame woning hebben in wat traditioneel een dure markt is. Daarnaast is controle op het aanwezige woonpatrimonium om verschillende redenen broodnodig”, duidt schepen Gilliaert.

Activeringsheffing

Grondspeculatie is een van de oorzaken waarom wonen aan zee zo duur wordt, stelt de gemeente. “Eigenaars die een perceel niet ontwikkelen om speculatieve redenen, verstoren de natuurlijke woonmarkt, creëren schaarste en drijven zo de prijs de lucht in”, zegt Gilliaert. “Om daar iets aan te doen, passen we de activeringsheffing aan. Vroeger werd deze heffing bepaald op basis van een categorie en bedroeg de heffing tussen de 350 euro en 750 euro per perceel per jaar. De heffing was in verhouding niet hoog genoeg om eigenaars aan te sporen. Nu wordt de voor speculatie gevoelige oppervlakte belast. De heffing bedraagt 2 euro per vierkante meter in het eerste jaar. Per jaar inactiviteit komt daar 0,20 euro per vierkante meter bij.” Percelen waar het technisch onmogelijk is om te bouwen of waar al een vergunning voor uitgereikt is, worden vrijgesteld van die heffing.

Leegstand

Langdurige leegstand en verkrotting bezorgen de buurt een verloederde indruk. De problematiek stelt zich vooral in Westende-Bad en zijstraten van de Leopoldlaan. “Met een heffing willen we dat storende verschijnsel aanpakken. Van zodra een domicilie ‘weggaat’, controleert het gemeentebestuur het pand. In de afgelopen vier  maanden werden 75 leegstandsdossiers opgestart”, vervolgt Gilliaert. “Hoewel er vaak gegronde reden zijn tot leegstand, belanden te veel panden op de lijst. In de praktijk blijkt nu dat het reglement aan de realiteit moet worden aangepast. In samenspraak met de woonraad wordt het heffingsbedrag verhoogd naar 2.500 euro per jaar bij opname op de leegstandslijst. Dat bedrag kan jaarlijks verhoogd worden met 2.500 tot maximum van 12.500 euro.” Vroeger bedroeg de taks 1.500 euro. 

Verkrotting

Ook voor verkrotting wordt het reglement aangepast. “Niet ieder dossier mondt uit in een belasting. Door onteigeningen, bescherming of een renovatie met vertraging kan een pand snel verkrotten”, gaat Gilliaert door. “Toch verkrot een groot deel panden. De administratie wil dus een sterke verhoging doorvoeren: van 1.500 euro per pand per opgenomen jaar op de leegstandslijst naar 4.000 bij opname op de verkrottingslijst jaarlijks vermeerderd met 2.000 per opgenomen jaar.” Ook hier gelden een aantal vrijstellingen zoals overlijden, definitieve onteigening en bescherming. “Geen enkele bestuursploeg voert graag nieuwe heffingen of taksen in, maar leegstand, verkrotting en een slecht functionerende woningmarkt hebben op lange termijn een grotere negatieve invloed op de gemeenschap. We willen aanmoedigen, niet bestraffen”, wil de schepen duidelijk maken. “Daarom werkt het gemeentebestuur ook aan positieve plannen om de woonvoorschriften bij te stellen. Die moeten toekomstige nieuwbouwprojecten kwalitatiever maken en eigenaars met renovatieplannen een gunstiger perspectief bieden.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.