Extra gemeenteraad buigt zich over gewijzigde gunningsleidraad voor bouw van nieuw casino

De gemeenteraad van Middelkerke
TVA De gemeenteraad van Middelkerke
Tijdens een extra gemeenteraad werd de gunningsleidraad voor de bouw van het nieuwe casino aangepast en finaal goedgekeurd. In die leidraad worden de bouw van het nieuwe casino en de aanleg van de zeewering niet langer opgesplitst. Volgens oppositiepartij Open Vld is erger voorkomen. 

De gemeenteraad heeft op 15 januari de gunningsleidraad en de projectdefinitie goedgekeurd voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe casinogebouw. Na de goedkeuring werden de leidraad en definitie op meerdere punten gewijzigd en aangevuld. Tijdens een extra gemeenteraadszitting werd het besluit van 15 januari ingetrokken en vervolgens aangepast ter stemming voorgelegd. Daarin werd onder meer de bouw van het casino (25 miljoen euro) en de dijkversterking tegen stormen (6,6 miljoen euro) niet langer opgesplitst, maar samengeteld tot een totaal van 35 miljoen euro. Ook de data werden geactualiseerd, het puntensysteem bij de toekenning en enkele juridische termen werden lichtjes aangepast. “Vanuit een constructieve houding hebben we, na tussenkomsten in de vorige raad, de gemeente van een zware flater behouden”, stelt Mario Declerck van de Open Vld-fractie. “Hadden wij zo’n fout in het verleden gemaakt, het kot zou te klein geweest zijn.” 

Burgemeester Jean-Marie Dedecker verduidelijkt. “We konden deze aanpassingen ook simpel uitvoeren met een nota, maar we kiezen er bewust voor om de gemeenteraad samen te roepen. Zonder stenen te willen werpen naar het verleden, maar een verbrand dossier rechtzetten, is niet eenvoudig. Mijn verontschuldigen dat we de gemeenteraad nogmaals moesten bijeenroepen, maar we willen geen enkele opening tot fout laten en een absoluut sluitend document hebben.” 

In het beste geval start de bouw van het nieuwe casino dit najaar, om tegen de zomer van 2022 te kunnen openen.