Buurtinformatienetwerk zoekt leden

De initiatiefnemers van een buurtinformatienetwerk in Middelkerke zijn op zoek naar leden. De bedoeling is om in het voorjaar van 2018 een BIN op te richten voor de badplaats.

Op die manier kunnen leden verdachte handelingen meteen aan politie en andere leden meedelen. Zaterdagavond vonden gesprekken tussen de politie en de initiatiefnemers plaats.


"We zoeken zoveel mogelijk participanten uit het centrum van Middelkerke. Dat gaat van winkeliers, horeca-uitbaters tot buurtbewoners. Eens er een twintigtal leden zijn, kan het BIN van start gaan. Wie zich geroepen voelt, kan zijn lidmaatschap aanvragen via jurgenneirinck@hotmail.com", zegt mede-initiatiefnemer Jurgen Neirinck uit Middelkerke. "Middelkerke is geen onveilige gemeente, maar het kan steeds veiliger", benadrukt hij. De politie begeleidt de oprichting van het BIN en ziet er ook op toe dat alles aan de wettelijke normen voldoet. "Van zodra er genoeg deelnemers zijn, zitten we weer rond de tafel. Een voorwaarde van een BIN is trouwens dat het zich tot een specifieke doelgroep moet beperken, zoals bewoners van een specifieke omgeving of bijvoorbeeld de horeca-uitbaters. Een BIN voor Middelkerke en alle deelgemeenten samen kan bijvoorbeeld niet. Dan is er een apart netwerk nodig", reageert commissaris Frank Delva van politiezone Middelkerke.


In dit geval gaat het om het centrum van Middelkerke. (BBO)