Provincie voorziet bijna miljoen euro subsidie voor aanleg fietspad Pittemstraat

De Pittemstraat in Meulebeke.
Google Street View De Pittemstraat in Meulebeke.
Het provinciebestuur trekt 917.934 euro uit voor de aanleg van een nieuw fietspad in de Pittemstraat. Dat meldt sp.a-fractieleider in de provincieraad Simon Bekaert. Enige voorwaarde is – net als bij het dossier rond de Gentstraat – dat het geplaagde meerjarenplan goedgekeurd raakt.

“In 2018 openden we al het nieuwe fietspad op het grondgebied van Pittem van de Ringlaan tot de grens met de gemeente Meulebeke”, aldus Bekaert. “Nu willen we de veilige fietsverbinding doortrekken tot helemaal aan de Randweg in Meulebeke.” Met het bedrag neemt de provincie 50 procent van de kostprijs van het fietspad voor zijn rekening. De andere helft zal gedragen worden door het Vlaams gewest. “Door met de provincie financieel tussen te komen, halen we een aanzienlijke last van de schouders van de gemeente Meulebeke”, zegt Simon Bekaert. “Voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur van Meulebeke tegen het moment van de gunning ervoor zorgt dat het zelf een goedgekeurd meerjarenplan heeft. Zoniet zal de aanbestedingsprocedure voor niets geweest zijn, en vliegt het project weer voor jaren in de koelkast.”

Fietspad in dubbele richting

Het gaat om een dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden van de rijweg. Er wordt ook een middengeleider met fietsoversteekplaats voorzien. Enkel op het einde ter hoogte van de randweg wordt het fietspad ontdubbeld om veilig aan te sluiten op de verkeerslichten. Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij nemen voor de rioleringswerken zelf samen ook nog 1,2 miljoen euro voor hun rekening. De gemeente Meulebeke neemt 2.2 miljoen euro in de rioleringswerken en grondverwervingen voor zijn rekening. Voor de werken werd al een omgevingsvergunning bekomen en werden nagenoeg alle gronden verworven. De laatste drie stukjes grondverwervingen worden zeer binnenkort gerealiseerd.  Het dossier komt voor op de provincieraad van 23 april.