Ook N-VA zet vraagtekens bij eventuele uitbreiding Haandeput

De contouren van de huidige bedrijvenzone Haandeput.
WVI De contouren van de huidige bedrijvenzone Haandeput.
De wens van het gemeentebestuur van Meulebeke om bedrijventerrein Haandeput uit te breiden ligt onder vuur. Nadat eerder al provincieraadslid Simon Bekaert (Sp.a) waarschuwde voor extra zwaar vervoer door het centrum van Tielt, is nu ook N-VA tegen.

De provinciale deputatie deed een oproep aan alle gemeenten om een uitbreiding van verschillende bedrijventerreinen in de provincie mogelijk te maken. De gemeente Meulebeke vroeg die uitbreiding aan, maar nu is er nog niks definitiefs rond beslist. “Ik hoop dat de provincie deze objectieve criteria zal vasthouden”, reageert het Meulebeekse provincieraadslid Johan De Poorter. “Want het kan niet zijn dat de omgeving last ondervindt. Denk maar aan scholen of woonwijken en niet aangepaste wegen die extra last ondervinden van een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein. Al vanaf het begin van de aanleg van De Haandeput had onze fractie vragen bij de ontwikkeling van de zone. Zo zijn we voorstander van een bedrijventerrein in onze regio en economische ontwikkeling, maar niet ten koste van de leefbaarheid van de omgeving. Zo blijven we de keuze van die zone onbegrijpelijk vinden.”