Na amper maand al crisis in meerderheid

VRIJ-FRACTIE STEMT TEGEN BELASTINGVERHOGING

Het schepencollege van Meulebeke, met van links naar rechts Lieve Germonprez (VRIJ), Danny Bossuyt (CD&V), Bert Verdru (VRIJ), burgemeester Dirk Verwilst (CD&V), Katrien Seys (CD&V), Paul Demeulemeester (CD&V) en Rita Decostere (CD&V).
Sam Vanacker Het schepencollege van Meulebeke, met van links naar rechts Lieve Germonprez (VRIJ), Danny Bossuyt (CD&V), Bert Verdru (VRIJ), burgemeester Dirk Verwilst (CD&V), Katrien Seys (CD&V), Paul Demeulemeester (CD&V) en Rita Decostere (CD&V).
Nu al is er in Meulebeke onenigheid binnen Lijst van de Burgemeester, het kartel tussen CD&V en VRIJ. Die laatste partij vormde op de gemeenteraad met oppositiepartijen ZorgSaam en N-VA een wisselmeerderheid om een geplande belastingverhoging weg te stemmen. Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) heeft het over een vertrouwensbreuk.

Zes jaar geleden verhoogde de gemeente al eens de belastingen. De personenbelasting steeg toen van 6,5 naar 7%, wat de gemiddelde Meulebekenaar ongeveer 44 euro extra kostte. Op de gemeenteraad van woensdagavond stond een stijging van 7 naar 7,5% op de planning, net als een stijging van de opcentiemen van 1039 naar 1089. Samen met enkele minimale aanpassingen op de gemeentebelasting voor gezinnen en de algemene bedrijfsbelasting zou dat de gemeentekas op jaarbasis ongeveer 450.000 euro extra opbrengen.

Oppositiepartijen N-VA en ZorgSaam uitten hun bezorgdheden over die verhoging, maar de verrassing was compleet toen ook de VRIJ-fractie binnen de meerderheid van de Lijst van de Burgemeester tegen stemde. Opvallend: ook CD&V-gemeenteraadslid en ex-schepen Nele Gelaude stemde tegen, waardoor er een wisselmeerderheid van 12 tegen 9 ontstond (5 x N-VA, 2 x ZorgSaam, 4 x VRIJ en 1 CD&V) en de belasting afgekeurd werd. Omdat de geplande verhoging invloed had op het meerjarenplan, werd ook dat afgekeurd.

"Uit cijfers die wij geanalyseerd hebben blijkt dat we dit jaar ook zonder belastingverhoging de boel rond krijgen en zelfs nog 560.000 euro in reserve hebben", motiveren gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru en schepen Lieve Germonprez de beslissing van de VRIJ-fractie. "Meer nog, elk jaar is er bijkomende ruimte om te investeren door de lagere schuldenlast en de dalende intresten op leningen. Over de hele legislatuur bedraagt de mogelijkheid om te lenen zelfs 18 miljoen euro. Een serieuze pot om al eens mee aan de slag te gaan. Het feit dat er geen concrete cijfers geplakt worden op nakende investeringen, zoals een renovatie of nieuwbouw voor het zwembad en de renovatie van kasteel Ter Borcht, gaf voor ons de doorslag om neen te stemmen. We zijn niet tegen een belastingverhoging, maar die moet wel voldoend gemotiveerd zijn en dat is nu nog niet het geval."

Opgejut

Burgemeester Dirk Verwilst is hard voor zijn kartelpartner. "Maandag zaten we nog met de meerderheid samen. Er is gediscussieerd geweest, maar op het eind van de vergadering was de VRIJ-fractie akkoord om dit mee goed te keuren", reageert hij. "Ze hebben nu toch woordbreuk gepleegd en dat is een schending van vertrouwen. Ik vermoed dat ze onder invloed van sociale media en andere oppositiepartijen opgejut zijn."

Gebrek aan inzicht

"De belastingen in Meulebeke behoren zelfs met die verhoging nog tot de laagste in de streek. Het klopt dat we daarmee een spaarpotje willen aanleggen voor moest het nodig zijn, maar mijn ervaring als ondernemer leert dat je beter goed voorbereid bent. Ik heb dat VRIJ trachten uit te leggen, maar ik heb de indruk dat ze nog vast zitten in een oppositiementaliteit. Ik wijt het aan een gebrek aan inzicht van hun kant. Ze hadden zich dan beter onthouden in plaats van tegen gestemd."

Hoe het nu verder moet? Beide partijen willen (nog) geen bruggen opblazen. "Ik ben verdraagzaam en vergevingsgezind, maar je eigen meerderheid verloochenen: dat kan niet", aldus de burgemeester. "De tijd zal uitwijzen hoe we hier uit raken." Bert Verdru is duidelijk: "We kunnen en willen samen een mooi meerjarenplan opmaken, maar dat moet gebaseerd zijn op gegevens."

Politieke moed

De oppositie looft dan weer het stemgedrag van VRIJ. "Mij lijkt het me vooral een heel sterk signaal van VRIJ richting CD&V en de burgemeester dat er iets moet veranderen aan het beleid", meent N-VA-fractieleider Benedikt Van Staen. "Nu al is het duidelijk dat de partij Lijst van de Burgemeester niet langer meer bestaat. Chapeau aan VRIJ om dit te durven. Dit getuigt van politieke moed."
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.