Luchtfilter moet geurhinder bij Ferrokonstrukt beperken

Metaalverwerkingsbedrijf Ferrokonstrukt wil een nieuwe omgevingsvergunning (die de vroegere milieuvergunning vervangt, nvdr.) aanvragen. Om buurtbewoners van hun goede intenties te overtuigen, heeft het bedrijf verschillende maatregelen genomen, die het op een infovergadering voorstelde.

Sommige buren maakten in het verleden al gewag van geurhinder afkomstig uit het bedrijf. "De precieze bron kon nooit vastgesteld worden, maar om in de toekomst zekerheid te bieden, hebben we nu alvast een nieuwe luchtfilterinstallatie met zes koolfilters geinstalleerd", vertelt zaakvoerder Herwig Claeys. "Het gaat om een investering van 180.000 euro, dus er is zeker de intentie om de bezorgdheden van de buurt aan te pakken. We hebben recent ook een meetapparaat opgekocht om dat filtersysteem op te volgen. Er is maar één wettelijke controle per jaar, maar we willen zelf meerdere keren meten."


Het bedrijf haalde ook aan dat het voor zijn verf- en thinneropslag een chemiebunker gebruikt waar 13,4 ton in gestockeerd mag worden. Een van de buren had vragen omtrent de veiligheid, maar de bunker blijkt ver genoeg van de lasactiviteiten te liggen.

Argwaan

Buurman Peter D'Haeyere blijft sceptisch. "Ik hoop dat deze maatregelen volstaan en dat een goed contact mogelijk blijft. In het verleden kwamen er via het afvalwater van het bedrijf ook al asbestvezels in mijn tuin terecht en daar is nooit gevolg aan gegeven."


Het bedrijf belooft alvast die specifieke kwestie verder op te volgen. Dat het bedrijf zijn productie niet opvoert, maar toch extra mensen wil aanwerven wekt argwaan op bij sommige buren. Toch verzekert de zaakvoerder dat het aantal transporten van 30 per week niet omhoog gaat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met nu zondag 12 november. (VDI)