Kabouterbos wordt uitgedund

Het Kabouterbos wordt dit voorjaar uitgedund.
Rv Het Kabouterbos wordt dit voorjaar uitgedund.
Het Kabouterbos, grenzend aan het Kapellebos op domein Ter Borcht, wordt dit voorjaar uitgedund. Dit gebeurt op aanraden van het Agentschap Natuur & Bos, dat ook de vergunning goedkeurde.

De gemeente stipt aan dat het kappen van het Kabouterbos gebeurt volgens het bosdecreet en op aanraden van het Agentschap Natuur & Bos. In dit decreet staat dat het uitdunnen zorgt voor groeikansen voor de bomen die blijven staan. 

Zo zou er een bos moeten ontstaan met meer variatie in leeftijd en lagen, wat ook voor meer biodiversiteit moet zorgen. De werken kunnen eventueel hinder voor omwonenden veroorzaken.