Burgemeester roept op Meulebeke onbestuurbaar te verklaren: “We raken niet alleen uit deze politieke impasse”

Burgemeester Dirk Verwilst en de schepenen van Lijst van de Burgemeester aan het gemeentehuis.
VDI Burgemeester Dirk Verwilst en de schepenen van Lijst van de Burgemeester aan het gemeentehuis.
De politieke impasse in Meulebeke is na maanden stilstand compleet. Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) wil op de volgende gemeenteraad de onbestuurbaarheid inroepen. Hij heeft daar een meerderheid van de raadsleden voor nodig en roept onafhankelijken en oppositie op mee die keuze te maken. Het grote struikelblok is het nog steeds niet goedgekeurde meerjarenplan.

Vijf maanden nadat het meerjarenplan voor het eerst ter stemming werd voorgelegd staan de leden van de Lijst van de Burgemeester en enkele onafhankelijken, met wie ze samen in een wankele meerderheid zitten, nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De onafhankelijken stapten uit de Lijst van de Burgemeester en vormden de voorbije maanden een wisselmeerderheid met de oppositie om het plan niet goed te keuren. De barst is nu zelfs zo groot dat ze volgens de burgemeester niet meer gelijmd kan worden. “Er is de voorbije dagen nochtans opnieuw overleg geweest, maar finaal liggen onze visies te ver uiteen. Daarom willen we de onbestuurbaarheid van Meulebeke op 20 mei op de gemeenteraad ter stemming voorleggen. Gaat een meerderheid van de raadsleden daarmee akkoord, dan komt er via de provinciegouverneur een externe bemiddelaar aan te pas. Volgens ons is dit de enige manier om uit deze politieke impasse te raken.”

Het voelt een stuk als falen in mijn beleid, maar het lukt niet meer om er op een andere manier uit te raken. Dit schip heeft wel nog een kapitein, maar geen roer en dat is onhoudbaar.”

Burgemeester Dirk Verwilst

Investeringen schrappen

De onafhankelijken kwamen de voorbije dagen nog met een ‘ultiem voorstel’ op de proppen. “Maar we zijn niet meer in staat hier nog toegevingen op te doen”, aldus de burgemeester. “Zo vragen ze onder andere om 3,3 à 4 miljoen euro aan investeringen te schrappen omdat ze volgens hen nu niet aan de orde zijn. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over de plannen voor de heraanleg van de Markt en de renovatie van kasteel Ter Borcht. We kunnen wat ons betreft nochtans aan de nodige schuldafbouw doen en tegelijk investeren in enkele broodnodige zaken, maar hun visie staat haaks op de onze. Ik zie daarom geen andere mogelijkheid dan de onbestuurbaarheid in te roepen.  We kregen na overleg ook te horen dat ze het meerjarenplan opnieuw zouden afkeuren als wij bij onze visie zouden blijven, dus het leek ons nutteloos dit opnieuw te agenderen.”

Uitzichtloze situatie

Burgemeester Verwilst heeft het naar eigen zeggen zwaar met die beslissing. “Het voelt een stuk als falen in mijn beleid, maar het lukt niet meer om er op een andere manier uit te raken. Dit schip heeft wel nog een kapitein, maar geen roer en dat is onhoudbaar.” Dat de oppositie evengoed met de onafhankelijken een wisselmeerderheid kan vormen en zo de onbestuurbaarheid kan wegstemmen, beseft de burgemeester ook. “Maar ik roep hen op dit unaniem goed te keuren, want anders verzeilen we weer in dezelfde uitzichtloze situatie”, zegt hij. “Dan kan de gouverneur bemiddelen en kunnen we hopelijk tegen juni of uiterlijk juli weer verder. Ondertussen kunnen we de gemeente niet meer runnen zoals het moet. Alles staat ‘on hold’, van de plannen voor de uitbreiding van het containerpark tot de werken in de Pittem- en Gentstraat. Er kunnen zelfs geen dringende werken aan het zwembad worden uitgevoerd, waardoor het na de coronacrisis wellicht dicht moet blijven.”

De onafhankelijken zijn maandagavond op de hoogte gebracht van de vraag van de burgemeester. Zij beraden zich en lichten hun visie eerstdaags toe.

De onafhankelijken van Meulebeke: Mouna Belkadi, Lieve Germonprez, Peter D'Haeyere, Nele Gelaude en Bert Verdru.
RV De onafhankelijken van Meulebeke: Mouna Belkadi, Lieve Germonprez, Peter D'Haeyere, Nele Gelaude en Bert Verdru.