Kempens gft-afval wordt groen gas

IOK AFVALBEHEER BOUWT EERSTE BELGISCHE BIOMETHAANCENTRALE

De werken voor de nieuwe centrale zijn al volop aan de gang.
Foto Peter Vanderveken De werken voor de nieuwe centrale zijn al volop aan de gang.
De intercommunale IOK is op het milieubedrijf in Beerse gestart met de bouw van de allereerste biomethaancentrale in België. Het gft-afval uit onze regio zal er omgezet worden in een groen gas. Naast het milieubedrijf zelf, wordt ook de Kolonie in Merksplas op die manier voorzien van energie. Het project kost 15,5 miljoen euro.

IOK Afvalbeheer baat al langer een gft-composteringsinstallatie uit op het Milieubedrijf Beerse/Merksplas aan Oosteneinde. Die installatie wordt nu omgevormd tot een zogenaamd Energie Conversie Park. Concreet bouwt de firma OWS uit Gent een nieuwe voorvergistingsinstallatie die geïntegreerd wordt in de bestaande composteringsinstallatie. Bij het vergisten van gft (groente-, fruit- en tuinafval) ontstaat biogas. Dat biogas wordt in een biomethaancentrale opgeschoond tot biomethaan of groen gas. "Dit is dus een uniek project waarbij groen gas wordt gewonnen uit de verwerking van gft", zegt Paul Macken, directeur van IOK Afvalbeheer. "Dit is de eerste biomethaancentrale in België. Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron. Het is de bedoeling om op lange termijn het aandeel aan biomethaan te laten stijgen tot het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van 1.000 gezinnen."

Kolonie

Het grootste deel van het 'gft-gas' zal via een warmtekrachtkoppeling worden omgezet voor de eigen energiebehoefte ter plaatse. Het overschot wordt onder de vorm van groen gas geïnjecteerd op het aardgasnet. Het potentieel aan energie komt qua profiel perfect overeen met de behoefte van de nabijgelegen 'Kolonie' in Merksplas. De strafinrichting, het centrum voor illegalen en voormalige landlopersboerderij kunnen zo van groene warmte voorzien worden.

Duurzaam

"Het is uniek dat een moderne en duurzame techniek gebruikt zal worden om een historische en beschermde site van energie te voorzien. Dit zal een enorm effect hebben op de ecologische voetafdruk van de Kolonie", zegt burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas. En wie weet wordt dit initiatief over enkele maanden nog een extra troef wanneer UNESCO zich buigt over de werelderfgoed-kandidatuur van de Koloniën van Weldadigheid."

35.000 ton gft

Het Energie Conversie Park werd gisteren in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) gelanceerd. "Door gft niet alleen te composteren, maar ook te vergisten, haalt de afvalintercommunale van de Kempen nog extra energie uit gft. Het opschonen van het gas tot groen gas en het injecteren op het aardgasnet is een primeur voor België. We hopen dat dit voorbeeld snel navolging vindt", aldus Tommelein.


De totale investeringskost voor dit project bedraagt ruim 15,5 miljoen euro. Jaarlijks zal 35.000 ton gft-afval naar het Milieubedrijf worden gebracht. Drie kwart daarvan wordt gebruikt voor warmte en elektriciteit ter plaatse. De overige 25% wordt omgezet naar groen gas voor de Kolonie met een equivalent van 250 gezinnen.