Merksemse wijkinitiatieven mogen 10.000 euro verdelen

Het districtshuis van Merksem.
Foto Dirk Laenen Het districtshuis van Merksem.
Onder het motto ‘uw idee voor de buurt is geld waard’ stelt het district Merksem jaarlijks een wijkbudget van 10.000 euro ter beschikking voor bewonersinitiatieven die het leven in de Merksemse straten, buurten en wijken aangenamer maken. In het verleden kwam elk jaar een andere wijk aan bod, maar vanaf 2020 kan iedere Merksemnaar, ongeacht zijn woonplaats, een project indienen.

De Merksemnaren hebben heel wat ideeën om de samenhang in hun wijk te verbeteren, tegemoet te komen aan de lokale noden of verlangens van de buurtbewoners, of in te spelen op opportuniteiten. Met het wijkbudget wil het district hen daar financieel bij ondersteunen. Elke Merksemnaar kan tot 15 maart 2020 een project uitschrijven en indienen. Voorwaarde is wel dat het door minstens 4 buurtbewoners samen wordt ingediend. Alle initiatieven die bewoners dichter bij elkaar brengen of van de wijk een aangenamere leefomgeving maken, maken kans op een deel van het wijkbudget.

De voorbije jaren werden er al heel wat waardevolle projecten uitgevoerd, zoals de realisatie van een ecoplantsoen en een bijenhotel, de organisatie van taallessen, een speel- en muziekoptocht en een tentoonstelling over het verleden van een wijk.

Uitgebreide info staat op www.merksem.be, onder ‘participatie’.