Catershoflaan ten vroegste in najaar van 2022 op de schop

Catershoflaan
District Merksem Catershoflaan
Het district Merksem gaat, in samenwerking met Aquafin, de Catershoflaan in Merksem heraanleggen. De riolering is immers dringend aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad, vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat, vernieuwd. De start van de werken is ten vroegste gepland in het najaar 2022. 

Aan de heraanleg gaat een langdurig proces vooraf waarbij de bewoners van de straat vanaf het begin betrokken worden. 

“Tijdens workshops gaan de bewoners aan de slag met de invulling van de straat”, zegt het Merksemse districtsbestuur. “Uit de resultaten van de workshops maken de ontwerpers één of meerdere concepten of schetsen voor de straat. De ontwerpers maken daarna een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp. Elke stap van het proces wordt met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp wordt het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.”

De workshops vinden plaats op zaterdag 25 januari (van 10 tot 12u) en op maandag 27 januari (van 19 tot 21u) in het Districtshuis van Merksem op het Burgemeester Jozef Nolfplein.