Café dat waterpijp aanbiedt zonder vergunning verzegeld na verschillende waarschuwingen en boetes

De zaak in de Terlindenhofstraat blijft vier weken dicht na herhaaldelijke inbreuken.
Google Streetview De zaak in de Terlindenhofstraat blijft vier weken dicht na herhaaldelijke inbreuken.
De burgemeester besliste om een café in de Merksemse Terlindenhofstraat voor vier weken te sluiten. Vorig jaar werd de uitbater al verschillende keren op de vingers getikt voor het aanbieden van waterpijpen zonder vergunning en in maart stelde de politie vast dat er opnieuw shisha gerookt werd. De zaak mag weer openen op donderdag 30 juli.

Vorig jaar stelde de politie vast dat er in de keuken van het café in de Terlindenhofstraat een aantal waterpijpen stonden zonder dat de eigenaar daar een geldige vergunning voor had. Hij werd aangemaand zich in orde te stellen met de geldende regelgeving maar bij een volgende controle enkele weken later waren meerdere personen shisha aan het roken in de zaak. Om politiecontroles te vermijden hing de uitbater sindsdien af en toe een opschrift aan de toegangsdeur met vermelding ‘privéfeest’. De uitbater kreeg een boete.

Geen rookruimte

In maart 2020 werd bij een politiecontrole vastgesteld dat er opnieuw waterpijp gerookt werd in de zaak zonder de vereiste uitbatingsvergunning. De politie nam de zoete geur en rook van shisha waar en stelde vast dat er achteraan in de inrichting zo’n vijftien waterpijpen gebruikt werden door de aanwezigen. Een wettige rookruimte is er in de zaak niet.

De uitbater gaf opnieuw te kennen dat hij niet wist dat dat niet toegelaten was. Nochtans werd hij herhaaldelijk op de hoogte gebracht van de reglementering. “Verschillende mondelinge en schriftelijke waarschuwingen, noch de geldboetes blijken enig effect te hebben”, klinkt het bij de stad. “Daarom is het noodzakelijk om een tijdelijke sluiting van vier weken op te leggen.”