Buurt waar Julie Van Espen (23) verdween, wordt opgewaardeerd: masterplan Merksem-Zuid in de maak

Het Albertkanaal in Merksem.
Marc De Roeck Het Albertkanaal in Merksem.
De omgeving rond Kop van Merksem en Merksem ‘t Dokske, waar vorig jaar de moord op Julie Van Espen (23) uit Schilde gebeurde, wordt opgewaardeerd. Met de opmaak van een masterplan willen de stad Antwerpen en het district Merksem de uitdagingen en noden van de omgeving in kaart brengen. De focus ligt op kwalitatief en veilig openbaar domein, een betere wijkcirculatie voor zwaar vrachtverkeer en een goede mix tussen wonen en bedrijvigheid.

Merksem-Zuid is het gebied tussen de IJzerlaanbrug, Ingenieur Menneslaan, Bredabaan, Deurnsebaan en het Albertkanaal, ook wel bekend als ’t Dokske en Kop van Merksem. Het gebied ligt vlak naast de industrie van het Albertkanaal, wat onder andere grote stromen zwaar verkeer in de woonstraten met zich mee brengt. De buurt is dichtbevolkt, maar er is weinig publieke ruimte en er zijn weinig publieke functies.

“We willen de publieke ruimte verbeteren en vernieuwen om op die manier de hele buurt te heropwaarderen”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA). “De focus ligt vooral op meer ruimte en meer groen, een goede programmering en evenwicht tussen de bedrijven aan de kades en wonen in de kern, een oplossing voor het sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer in de smalle woonstraten en een verbetering van de veiligheid.”

Masterplan

“Het masterplan Merksem-Zuid zorgt er ook voor dat de al geplande projecten beter op elkaar worden afgestemd, zoals de heraanleg van de Doelhofstraat – Trammezandlei, de herontwikkeling van gronden langs het Albertkanaal, verduurzamingsprojecten bedrijvigheid ’t Dokske en andere onthardingsprojecten", vult Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) aan. “Bovendien wordt het masterplan ook afgestemd met de al lopende processen. Zo is er het ‘Toekomstplan Kanaalkant’ van de provincie Antwerpen, dat instaat voor de optimalisatie en ontwikkeling van het bedrijventerrein in de zone Kanaalkant. En tot slot ook met de mobiliteitsafwikkeling van de Oosterweelverbinding en de komst van Ringpark Lobroekdok.”

Het masterplan is dus de eerste stap in de opwaardering van Merksem-Zuid. Dit jaar wordt er een ontwerpteam gezocht. In 2021-2022 werken zij hun visie verder uit. De bewoners en bedrijven zullen ook betrokken worden tijdens dit proces. De verwachting is dat de resultaten van het masterplan bekend zijn in 2023.